O Państwowej Inspekcji Pracy

Na tej stronie znajdziesz informacje o norweskich przepisach BHP, które Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) przetłumaczyła na polski.

Państwowa Inspekcja Pracy to organ podlegający Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (Arbeids- og sosialdepartementet). Zadaniem tego organu jest nadzór nad tym czy przedsiębiorstwa przestrzegają norweskigo Kodeksu Pracy (arbeidsmiljøloven). Według Prawa o obcokrajowcach (Utlendingsloven) i Prawa o upowszechnianiu umów zbiorowych (Allmenngjøringsloven) Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo i obowiązek kontroli warunków pracy i płacy pracowników zagranicznych.

Celem działalności Państwowej Inspekcji Pracy jest pomoc w stworzeniu bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich, z dobrymi warunkami zatrudnienia i sensowną pracą dla każdego.

Państwowa Inspekcja Pracy bada też wszystkie poważne wypadki jakie mają miejsca w zakładach pracy.

Głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest wsparcie i pomoc dla pracowników, tak by ich miejsca pracy stały się tak bezpieczne jak tylko możliwe. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sprawują nadzór nad tym czy przpisy prawne i instrukcje są przestrzegane na terenie całego kraju. Jeżeli warunki panujące w danym miejscu pracy są niezgodne z obowiązującymi przepisami, inspektorzy mogą wydać nakaz wprowadzenie odpowiednich zmian albo ewentualnie wstrzymać pracę danego przedsiębiorstwa. Do Państwowej Inspekcji Pracy możesz zwrócić się z Twoimi problemiami i pytaniami. Inspektorzy mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej wobec Twojego pracodawcy.

Nasza organizacja

Państwowa Inspekcja Pracy składa się z jednostki nadrzędnej – Direktoratet for arbeidstilsynet – i z siedmiu odziałów regionalnych z podlegającymi im urzędami rozsianymi po całym kraju. Siedziba główna Dyrektoratu znajduje się w Trondheim.