Styrker lovverket om seksuell trakassering i arbeidslivet

Publisert 07.12.2023 - Lesetid: 4 min

Fra 1. januar blir det presisert i arbeidsmiljøloven at vernet mot trakassering, også gir et vern mot seksuell trakassering.

Kvinnelig servitør i bar

UTSATT BRANSJE: Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye sent arbeid og alkoholservering, og er blant bransjene hvor det oftest rapporteres om seksuell trakassering. FOTO: Arbeidstilsynet. 

– Hensikten er å gjøre lovverket enklere å forstå og gi bedre beskyttelse til den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøloven slår i dag fast at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Tidligere i år vedtok Stortinget en presisering i lovteksten, for å gjøre det klart at § 4-3 i arbeidsmiljøloven om trakassering også omfatter seksuell trakassering.

– Det er ikke tvil om at seksuell trakassering også i dag er dekket av bestemmelsen, men en presisering vil kunne bidra til at virksomheter retter mer oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Vollheim.

Se lovvedtak som beskriver endringen fra 1. januar 2024 (lovdata.no)

– En påminnelse og en bevisstgjøring

Syv av ti serveringssteder opplyser at de har gode rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering på plass, og åtte av ti utelivsbedrifter sier det samme, viser medlemsundersøkelser fra NHO Reiseliv.

– Det viser at vi er på god vei, men at det fortsatt er et arbeid å gjøre. Vi må ha med alle. En styrking av lovverket kan være en påminnelse til enhver bedrift om viktigheten av å ha etablerte rutiner, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Hovedorganisasjonen Virke er også positive til lovendringen.

– Tydeliggjøring i loven bevisstgjør alle parter i arbeidslivet, slik at vi sammen jobber mot alle former for seksuell trakassering, sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Seksuell trakassering defineres i arbeidsmiljøloven

I dag er trakassering og seksuell trakassering kun definert i likestillings – og diskrimineringsloven, men fra nyttår skal definisjonene også inn i arbeidsmiljøloven.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Seksuell trakassering kan være en seksuell kommentar, en hånd på låret eller et ufrivillig kyss. Det kan også være en ufin vits, et litt for langt blikk eller et nakenbilde.

– Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er leders ansvar å sørge for at loven følges og at det ikke skal skje, sier Vollheim.

Sammen setter vi strek

Seksuell trakassering kan skje på alle arbeidsplasser, men overnatting og serveringsbransjen er særlig utsatt, spesielt nå i julebordsesongen. Kampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» er derfor satt i gang for å få arbeidsgivere til å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– Vår næring har flere av risikofaktorene som er knyttet til seksuell trakassering og julebordsesongen er en særlig utsatt periode. Enhver bedrift skal ha gode rutiner på plass, med en tydelig konsekvens, enkel varslingsprosess og ledere som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging, sier Krohn Devold.

Kampanjen er et samarbeid mellom partene i utelivsbransjen (NHO Reiseliv, Virke, Parat, Fellesforbundet, og KS), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet.

– Virke har nulltoleranse for all form for trakassering. I tett samarbeid med arbeidsgivere jobber vi for trygge arbeidsplasser – uavhengig bransje og størrelse på bedriften. Sette Strek-kampanjen er en viktig påminnelse om at jobben ikke er ferdig, og at alle parter i arbeidslivet må jobbe sammen for at folk ikke utsettes for trakassering på jobb, sier Apeland.

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering.

På settestrek.no kan arbeidsgiver finne seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen (ldo.no)

Hør ny podkastepisode om seksuell trakassering

I Arbeidstilsynets podkast Arbeidslyst kan du høre hvordan daglig leder av restauranten To Rom og kjøkken jobber med forebygging av seksuell trakassering.

– Vi snakker om hva som er greit og ikke greit med jevne mellomrom, særlig når vi får inn nyansatte eller lærlinger, forteller Roar Hildonen i den nye podkastepisoden.

Hør mer om hva arbeidsgivere kan gjøre for å forhindre seksuell trakassering i episoden «Når julegaven fra sjefen vibrerer», der du lytter til podkast.

Relaterte artikler

Bildet viser en kvinnelig servitør som strekker seg etter et glass i en bar.

SKAL TAS TAK I: Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye sent arbeid og alkoholservering, og er blant bransjene hvor det oftest rapporteres om seksuell trakassering. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Mange virksomheter i overnatting og servering gjør for lite for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

De siste fem årene har Arbeidstilsynet undersøkt i vel 800 tilsyn om virksomheter innen overnatting og servering har rutiner fo...

Publisert 10.03.2023
Lesetid: 6 min