Fortsatt behov for tilsyn med renholdsbransjen

Publisert 27.05.2024

Arbeidstilsynet har i 2023 gjennomført nærmere 300 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i renholdsbransjen. Det er fortsatt utfordringer som må følges opp.

Renholdstralle i kontorlandskap

Tilsyn med renholdsvirksomheter viser at det fortsatt er rom for forbedringer. FOTO: Arbeidstilsynet

– Selv om de aller fleste arbeidsgivere har et ønske og en ambisjon om å drive seriøst, ser vi at det i denne bransjen er enkelte som bevisst bryter blant annet arbeidsmiljøloven, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt.

– Det er også en del useriøse arbeidsgivere som ikke kjenner, eller bruker tid på, regelverket. Derfor fortsetter vi innsatsen i renholdsbransjen, også i 2024.

Sårbare for useriøsitet og utnyttelse

Det ble gjennomført til sammen 276 tilsyn med både små og store virksomheter over hele landet i fjor. Hovedhensikten med tilsynene var å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i en bransje som har vært preget av mangler i arbeidsavtaler, manglende overtidsbetaling og mange utsatte arbeidstakere.

I tilsynene undersøktes også om virksomhetene har stoffkartotek, og om ansatte har fått nødvendig opplæring på et språk de forstår. 

Bransjen har mange ansatte med utenlandsk bakgrunn, få krav til utdanning, fysisk belastende arbeid og ofte ubekvemme arbeidstider. Mange ansatte i renholdsbransjen er derfor særlig utsatte for utnyttelse i arbeidslivet.

– Vi legger  vekt på å snakke direkte med renholdere, selv om det i noen tilfeller kan være krevende å finne dem. Informasjon fra renholderne gir oss viktig kunnskap om de faktiske arbeidsforholdene i virksomheten, forklarer Moholt.

Manglende HMS-kort og oversikt over arbeidstid

I mer enn 30 prosent av tilsynene avdekket  Arbeidstilsynet at virksomhetene ikke hadde god nok oversikt over arbeidstiden til ansatte. 

– Det tallet er for høyt og renholdsvirksomheter må bli flinkere til å føre oversikt over arbeidstiden til sine ansatte, sier Moholt.

Det er også krav om HMS-kort i renholdsbransjen. Arbeidstilsynets inspektører fant i nesten 30 prosent av tilsynene at noen arbeidstakere manglet dette.

– Både manglende HMS-kort og manglende godkjenning vil som hovedregel føre til at virksomheten får overtredelsesgebyr. Dette er helt grunnleggende krav som vi forventer at renholdsvirksomheter har på plass, sier Moholt.

Allmenngjort bransje

– Tilsynene er risikobaserte, noe som betyr at vi forsøker å velge ut virksomheter hvor det er høyest risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Som vi ser av resultat og funn er det viktig at vi følger med på denne bransjen, sier Moholt.

Renholdsbransjen er en allmenngjort bransje. Det betyr at ansatte i renholdsvirksomheter har krav på minstelønn. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår for alle ansatte i en bransje der ansatte kan være sårbare for å bli utnyttet.

Det ble avdekket brudd på minstelønnsbestemmelsene i 10 prosent av tilsynene.

Renholdsvirksomheter skal ha godkjenning

Alle renholdsvirkomheter skal ha godkjenning fra Arbeidstilsynet.  Det er ulovlig å selge renholdstjenester uten offentlig godkjenning og det er ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent.

 – Nå har godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter eksistert i så mange år at vi ikke burde komme over virksomheter som ikke er godkjente, sier Moholt.

Tips oss

Du kan varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold på egen arbeidsplass og tipse om forhold du er vitne til på andre arbeidsplasser. Du kan velge å være anonym. Vi vurderer alle tips og varsel, og om vi skal følge opp med tilsyn. Bruk vårt online tipsskjema.

Relaterte artikler

En inspektør fra Arbeidstilsynet som møter en virksomhet

INNSATS I RENHOLDSBRANSJEN: Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsvirksomheter landet over. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen – en bransje som over tid har vært preget av blant annet manglende...

Publisert 15.03.2023
Lesetid: 3 min
Kvinnelig renholder som vasker i et lokale. Foto.

SKAL VERE GODKJENDE: Alle verksemder som tilbyr reinhaldstenester, skal vere godkjende av Arbeidstilsynet, og det er forbode å kjøpe reinhaldstenester frå verksemder som ikkje er godkjende. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nyhet

Prisen betyr mest ved kjøp av reinhald

Både det offentlege og det private vektlegg prisen høgt ved kjøp av reinhaldstenester, ifølgje ei ny Fafo-undersøking. Ho viser...

Publisert 05.07.2021
Lesetid: 5 min