Omsorgspermisjon

Far har i forbindelse med fødsel rett til to ukers permisjon for å bistå mor.

Utgangspunktet er at permisjonen tas i perioden to uker før fødsel og to uker etter mors hjemkomst.

Omsorgspermisjon er i utgangspunkt ulønnet med mindre arbeidstaker har en avtale med arbeidsgiver, eventuelt tariffavtale som gir bedre rettigheter. 

Dersom foreldrene ikke bor sammen kan retten til permisjon tas ut av en annen som bistår moren. 

Adoptivforeldre og fosterforeldre for barn under 15 år har samme rettigheter.  

Reglene om omsorgspermisjon finnes i arbeidsmiljøloven § 12-3.

 


Konverter denne siden til PDF