Last ned bildefilen som viser at dere er midlertidig godkjent

Har dere fått midlertidig godkjenning til å tilby tenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, kan dere her laste ned bildefilen som viser at dere er midlertidig godkjent. Denne filen skal dere bruke på nettsidene deres.

Last ned bildefilen som viser at dere er midlertidig godkjent

Bokmål: Last ned bildefilen som viser at dere er midlertidig godkjent (PNG)

Nynorsk: Last ned bildefilen som viser at dere er midlertidig godkjent (PNG)

Slik skal dere bruke bildefilen

Legg ut bildet på nettsidene

På nettsiden deres og/eller profilen på sosiale medium skal dere bruke bildefilen dere har lasta ned. Bildet skal lenke til oppslaget for virksomheten deres i oversikten.

Teksten som skal ligge sammen med bildet

Saman med bildet skal dere legge inn denne teksten på nettsidene:

<virksomhet> er midlertidig godkjent av Arbeidstilsynet for å tilby tjenester innen bilpleie, hjulskift og hjullagring. Se https://www.arbeidstilsynet.no/godkjenninger/finn-godkjent-bilvask-dekk for status og mer informasjon.

<verksemd> er midlertidig godkjent av Arbeidstilsynet for å tilby tenester innan bilpleie, hjulskift og hjullagring. Sjå https://www.arbeidstilsynet.no/godkjenninger/finn-godkjent-bilvask-dekk for status og meir informasjon.

Dere må fjerne bildet når godkjenningsbeviset deres er utgått eller dere ikke lenger er godkjent. 

Det er ikke tillate å bruke bildefilen, godkjenningsbeviset eller logoen til Arbeidstilsynet på reklamemateriell, for eksempel brevark, konvolutter, stempel, klær, køyretøy, trykte annonser eller andre former for firmaprofilering.