Slik gjør du: Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske forurensinger i arbeidsatmosfæren har tre ulike faser. Man begynner alltid med en innledende vurdering. Avhengig av resultatet her, kan enten kartleggingen avsluttes med rapport eller det gjøres en grundigere kartlegging ved en forenklet eller detaljert undersøkelse.

1: Innledende vurdering

Dette er en faglig vurdering basert på informasjon om arbeidsplassen, arbeidsoppgavene og hvilke kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen. 

2: Forenklet undersøkelse

Dette er en forenklet yrkeshygienisk kartlegging som inkluderer 3–5 målinger i hver sammenliknbar eksponert gruppe med en forenklet vurdering av resultatene.

3: Detaljert undersøkelse

Dette er en detaljert yrkeshygienisk kartlegging med minimum 6 målinger i hver sammenliknbar eksponert gruppe og en statistisk vurdering av resultatene.

Flytskjema over kartlegging og vurdering av eksponering. Finnes og i pdf

Flytskjema over kartlegging og vurdering av eksponering.

Klikk her for en større utgave i pdf-format

Avslutt med rapport

Alle resultater og konklusjoner må dokumenteres i alle de tre fasene. Eksponeringsvurderingen er ikke avsluttet før det er skrevet en fullstendig rapport. Hensikten med rapporten er å dokumentere alt som er gjort i prosessen. 

Innledende vurdering