Hvor kan det finnes asbest?

Fra rundt 1920 til asbestforbudet kom i 1985 ble asbest og asbestholdige materialer brukt til en rekke formål i mange typer bygg. Typiske bruksområder var som komponent i ulike bygningsmaterialer for å gi økt mekanisk styrke. Asbest ble også mye brukt som isolasjonsmateriale mot brann, varme, kulde, fuktighet og støy.

Asbestholdige plater

Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, internitt, pernitt og asbestolux forteller at platene kan inneholde asbest. Det største bruksområdet for asbest var som tilsetning til sement. Dette er mye brukt i tak og vegger både utvendig og innvendig. Asbestinnholdet varierer fra 4 til 10 %.

Asbestolux-plater er en type plate som er mye brukt innvendig. Denne platen består ikke av sement, men av en blanding av kiselgur, kalk og minst 20 % asbest (brunasbest). Dette er mer porøse plater enn de harde asbestsementplatene og vil derfor innebære større risiko for frigjøring av asbestfibre.

Hele, uskadede plater er ingen helserisiko. 

Asbest i rørisolasjon

Asbestmasse (A-masse eller magnesiamasse) ble mye brukt som isolasjon i varmesystemer, tidligere rundt hele rørledninger, og senere kun i bøyer, endestykker og ved flenser. Denne massen inneholder opptil 50 % asbest.

Sprøyteasbest

Sprøyteasbest ble mye brukt på 1950- og 1960-tallet, for å bedre brannbeskyttelse og hindre korrosjonsangrep. Dette var spesielt vanlig i offentlige bygg, industribygg og forretnings- og forsamlingslokaler.Sprøyteasbest kan inneholde 90–100 % asbest 

Helsefaren er størst ved inngrep i asbestmasse (rørasbest) og sprøyteasbest. Her vil inngrep potensielt frigjøre særlig høye nivåer av asbestfiber da dette er porøst materiale med høyt innhold av asbest. 

Se mer om asbest

Bildet viser eksempler på steder der det kan finnes asbestholdig materiale i en bygning. Kilde: SINTEF Byggforsk.

Eksempler på steder der det kan finnes asbestholdig materiale i en bygning. Kilde: SINTEF Byggforsk.

Illustrasjonen er hentet fra Byggforskserien 773.340 fra Sintef Byggforsk: Asbest i bygninger (byggforsk.no).

Eldre bygningselementer og installasjoner som ofte inneholder asbest 

 • Bygningsplater
 • Vegger (som isolering i skillevegger)
 • Bygningspapp
 • Strukturerte overflatebelegg og maling
 • Golvfliser (vinylfliser), lim og avrettingsmasse
 • Linoleumsgulv (mer sjeldent)
 • Varmeisolering til fyrkjeler
 • Isolasjonsmaterialer for stålskjelettet i bygninger
 • Ventilasjonskanaler
 • Himlinger (som flammebeskytter i loftshulrom)
 • Himlingsplater
 • Dører (branndører mm)
 • Elektriske installasjoner
 • Varmesystemer (som varmeisolering til rørsystemer, varmtvannstanker og kjeler)
 • Tak (spesielt produkter av asbestsement)
 • Takplater
 • Bygningsfasader, takrenner, takutheng og kledninger
 • Ventiler, flenser og pakninger som kan være fôret eller forseglet med asbest
 • Altankasser, asbestpapir til fôring osv.
 • Vinduskitt
 • Vann og kloakkledninger

Bilder av eldre asbestprodukter

Asbestprodukter levert av Norsk Eternit Fabrikk

Ved Norsk Eternit Fabrikk/Norcem på Slemmestad ble det framstilt asbestsementplater som fremdeles finnes i mange bygg. Norcem leverte også importerte produkter.

Nedenfor finner du en oversikt over asbestholdige produkter levert av Norsk Eternit Fabrikk/Norcem mellom 1942 og 1980.

Oversikt over produkter fra Norsk Eternit / Nocem med leveringstidsrom og asbestinnhold
Produkt Anvendelses-område Leverings-tidsrom ca. Asbestinnhold Anmerkninger
Domusplater Tak, vegger innvendig og utvendig 1942–45 3 % Ca 10 % cellulose
Eternitt (bølgeplater) P6 eller P8 Taktekking 1946–78 9 % Ufarget og overflatefarget fra 1962
Eternitt (bølgeplater) Mangani Taktekking 1970–79 8 % Overflatefarget
Fasettskifer Taktekking 1952–76 9 % Farget og ufarget
Rektangelskifer Taktekking 1952–76 9 % Farget og ufarget
Eternitt panel Vegg utvendig 1952–70 9 % Overflatefarget
Eternitt (flate plater) Vegg utvendig
Tak, vegg innvendig
1952–80 9 % Ufarget og overflatefarget (Colornitt)
Supereternitt (fasade og panel) Skipperpanel Vegg
utvendig
Vegg utvendig
1961–80

1969–80
9 %

9 %
Overflatefarget
Eternitt hageartikler   1950–78 9 % Ufarget og overflatefarget
Eternitt ventilasjonskanaler   1950–78 9 % Ufarget
Håndformede spesialartikler Fasade og diverse formål 1960–78 9 % Ufarget
Internitt Tak og vegg, brukt som vindskydd 1955–80 7,5 % Tynne plater
Asbestfri fra 1979
Pernitt Tak og vegg innvendig 1972–80 4 % Asbestfri fra 1979
Asbestolux Plater innvendig 1954–73 20 %
amositt
Importprodukt
Brannhemmende
Glassal Vegger innvendig og utvendig 1955–76 10 % Importprodukt
Overflatefarget
Decorill Massiv Vegg innvendig Stålbenk, vindusbrett, peisplater 1956–76
1956–76
10 %
10 %
Importprodukt
Ufarget
Importprodukt
Ufarget og Farget
Decorill Massiv   1956–76 10 % Importprodukt
Farget og ufarget
Eternittrør Vann og avløp 1955–79
1978–85
15 %
12,5 % (m/ maks 1,25 % amositt)
Importprodukt

Mer informasjon


Konverter denne siden til PDF