Hvor kan det finnes asbest?

Fra rundt 1920 til asbestforbudet kom i 1985 ble asbest og asbestholdige materialer brukt til en rekke formål i mange typer bygg. Typiske bruksområder var som komponent i ulike bygningsmaterialer for å gi økt mekanisk styrke. Asbest ble også mye brukt som isolasjonsmateriale mot brann, varme, kulde, fuktighet og støy.

Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, internitt, pernitt og asbestolux forteller at platene kan inneholde asbest.

Asbestsement

Det største bruksområdet for asbest var som tilsetning til sement (eksempel eternitt-, internitt-, pernitt- og asbestoluxplater). Dette er mye brukt i tak og vegger både utvendig og innvendig. Asbestinnholdet varierer fra 4 til 20 %. Arbeid med asbestoluxplater - som har høyest andel asbestinnhold og mest porøst materiale - kan innebære størst risiko for at det frigjøres asbestfibre. Denne platetypen er brukt kun innvendig.

Hele, uskadede plater utgjør ingen risiko for frigjøring av asbest. 

Asbestmasse

Asbestmasse (A-masse eller magnesiamasse) ble mye brukt som isolasjon i varmesystemer, tidligere rundt hele rørledninger, og senere kun i bøyer, endestykker og ved flenser. Denne massen inneholder opptil 50 % asbest.

Sprøyteasbest

Sprøyteasbest ble mye brukt på 1950- og 1960-tallet, da som brannvern av stålbjelker, men også som isolasjon mot fuktighet. Dette var spesielt vanlig i forretnings- og forsamlingslokaler, offentlige bygg og industribygg.

Helsefaren er størst ved inngrep i asbestmasse (rørasbest) og sprøyteasbest. Her vil inngrep potensielt frigjøre særlig høye nivåer av asbestfiber da dette er porøst materiale med høyt innhold av asbest. 

Se temaside om asbest

Bygningselementer med stor sannsynlighet for asbest 

 • Bygningsplater
 • Vegger (som isolering i skillevegger)
 • Strukturerte overflatebelegg og maling
 • Golvfliser, lim og avrettingsmasse
 • Linoleumsgulv
 • Varmeisolering til fyrkjeler
 • Isolasjonsmaterialer for stålskjelettet i bygninger
 • Ventilasjonskanaler
 • Himlinger (som flammebeskytter i loftshulrom)
 • Himlingsplater
 • Dører (branndører mm)
 • Elektriske installasjoner
 • Varmesystemer (som varmeisolering til rørsystemer, varmtvannstanker og kjeler)
 • Tak (spesielt produkter av asbestsement)
 • Takplater
 • Bygningsfasader, takrenner, takutheng og kledninger
 • Vann og kloakkledninger
 • Ventiler, flenser og pakninger som kan være fôret eller forseglet med asbest
 • Altankasser, asbestpapir til fôring osv
 • Vinduskitt

Bildet viser eksempler på steder der det kan finnes asbestholdig materiale i en bygning. Kilde: SINTEF Byggforsk.

Eksempler på steder der det kan finnes asbestholdig materiale i en bygning. Kilde: SINTEF Byggforsk.

Illustrasjonen er hentet fra Byggforskserien 773.340 fra Sintef Byggforsk: Asbest i bygninger.

Asbestprodukter levert av Norsk Eternit Fabrikk

Ved Norsk Eternit Fabrikk/Norcem på Slemmestad ble det framstilt asbestsementplater som fremdeles finnes i mange bygg. Norcem leverte også importerte produkter.

Oversikt over asbestholdige produkter levert av Norsk Eternit Fabrikk/Norcem mellom 1942 og 1980:

ProduktAnvendelses-
område
Leverings-
tidsrom ca.
Asbest-
innhold
Anmerkninger
Domusplater Tak, vegger innvendig og utvendig 1942-45 3 % Ca 10 % cellulose
Eternitt (bølgeplater) P6 eller P8 Taktekking 1946-78 9 % Ufarget og overflatefarget fra 1962
Eternitt (bølgeplater) Mangani Taktekking 1970-79 8 % Overflatefarget
Fasettskifer Taktekking 1952- 76 9 % Farget og ufarget
Rektangelskifer Taktekking 1952- 76 9 % Farget og ufarget
Eternitt panel Vegg utvendig 1952- 70 9 % Overflatefarget
Eternitt (flate plater) Vegg utvendig
Tak, vegg innvendig
1952 - 80 9 % Ufarget og overflatefarget (Colornitt)
Supereternitt (fasade og panel) Skipperpanel Vegg
utvendig
Vegg utvendig
1961-80

1969-80
9 %

9 %
Overflatefarget
Eternitt hageartikler   1950-78 9 % Ufarget og
overflatefarget
Eternitt ventilasjonskanaler   1950-78 9 % Ufarget
Håndformede spesialartikler Fasade og diverse formål 1960- 78 9 % Ufarget
Internit Tak og vegg, brukt som vindskydd 1955- 80 7,5 % Tynne plater
Asbestfri fra 1979
Pernitt Tak og vegg innvendig 1972-80 4 % Asbestfri fra 1979
Asbestolux Plater innvendig 1954- 73 20 %
amositt
Importprodukt
Brannhemmende
Glassal Vegger innvendig og utvendig 1955- 76 10 % Importprodukt
Overflatefarget
Decorill Massiv Vegg innvendig Stålbenk, vindusbrett, peisplater 1956-76
1956-76
10 %
10 %
Importprodukt
Ufarget
Importprodukt
Ufarget og Farget
Decorill Massiv   1956- 76 10 % Importprodukt
Farget og ufarget
Eternittrør Vann og avløp 1955-79
1978-85
15 %
12,5 % (m/ maks 1,25 % amositt)
Importprodukt

Konverter denne siden til PDF