Renholdsvirksomhet

HN RENHOLD AS

Navn HN RENHOLD AS
Tilhører hovedenhet HN RENHOLD AS
Statusbeskrivelse Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester mens søknaden er under behandling hos Arbeidstilsynet. Innkjøpere av renholdstjenester bør abonnere på statusendringer for å følge med på om virksomheten blir godkjent eller ikke.
Orgnr. 998 446 384
Fylke Viken
Besøksadresse c/o Helena Novakovic Ovenbakken 52A, 1361 ØSTERÅS
Postadresse ---, --- ---
Enhetsregisteret Åpne i Brønnøysundregistrene