Renholdsvirksomhet

NORHYGIENE AS

Status: Lovlig

Godkjent uten ansatte

Statusbeskrivelse

Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.

Besøksadresse

Industriveien 12, 1461 LØRENSKOG
Viken

Postadresse

---, --- ---

Orgnr.: 994 870 831
Telefon: 22 22 60 06
Nettside: www.norhygiene.no