Renholdsvirksomhet

KENT JOHNSEN SERVICE

Navn KENT JOHNSEN SERVICE
Tilhører hovedenhet KENT JOHNSEN SERVICE
Statusbeskrivelse Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.
Orgnr. 984 516 207
Fylke Oslo
Besøksadresse Lørenveien 34, 0585 OSLO
Postadresse ---, --- ---
Enhetsregisteret Åpne i Brønnøysundregistrene