Forskrift om lønn 1. og 17. mai

DatoFOR-1947-04-26-1
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1947 s 269, II 1947 s 179
Ikrafttredelse09.06.1947
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om lønn 1. og 17. mai

Last ned forskriften som PDF


Fastsatt av Sosialdepartementet, med heimel i lov av 26. april 1947 om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 3.