Forskrift om lønn 1. og 17. mai

DatoFOR-1947-04-26-1
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikrafttredelse1947-06-09
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1947-04-26-1/§3,
KorttittelForskrift om lønn 1. og 17. mai

Last ned forskriften som PDF


Fastsatt av Sosialdepartementet, med heimel i lov av 26. april 1947 om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 3.