Jūsų teisės ir pareigos dirbant Norvegijoje

Atvykus dirbti į Norvegiją, svarbu žinoti savo kaip samdomo darbuotojo teises ir pareigas. Svarbios informacijos apie tai rasite šioje interneto svetainėje.

Žiūrėkite trumpus filmukus apie savo teises

Apmokėjimas

Jūs turite teisę gauti minimalų darbo užmokestį, jei dirbate tam tikruose sektoriuose Norvegijoje.

Norvegijoje nėra bendro minimalaus darbo užmokesčio. Tačiau kai kuriose pramonės šakose minimalus darbo užmokestis (minstelønn) yra nustatytas, pvz.:

 • statyba,
 • valymo paslaugos,
 • viešbučių, restoranų ir maitinimo paslaugos,
 • laivų statybos pramonė,
 • žemės ūkis,
 • žuvies pramonė,
 • elektros instaliavimas,
 • krovinių gabenimas,
 • keleivių pervežimai autobusu.

Pasitikrinkite, ar gaunate minimalų atlyginimą (anglų kalba)

Informacija nuolat atnaujinama.

Dėl atlyginimo Jūs susitariate su darbdaviu, įrašydami atlyginimo dydį į sutartį. Pasiteiraukite savo profesinės sąjungos (fagorganisasjon), kokie darbo užmokesčio tarifai galioja tame sektoriuje, kuriame dirbsite. Daugiau informacijos apie Norvegijos profesines sąjungas (europa.eu, anglų kalba)

Įprastai Norvegijoje alga išmokama kartą per mėnesį.

Alga privalo būti mokama tiesiogiai į Jūsų sąskaitą.

Mokėdamas darbo užmokestį ar iškart po to, darbdavys turi pateikti Jums algalapį (lønnsslipp), kuriame nurodoma, kiek gavote algos prieš mokesčius, kiek atskaičiuota mokesčių ir kiek Jums išmokėta, taip pat nurodyta, kaip skaičiuojami atostoginiai. Jei negaunate algalapio, turite jo reikalauti iš savo darbdavio. 

Jei turite elektroninę asmens tapatybės identifikavimo priemonę (pavyzdžiui MinID arba BankID) (norvegų kalba, difi.no), galite pasitikrinti duomenis apie savo pajamas ir išskaitomus mokesčius prisijungę prie savitarnos sistemosmin skatt (norvegų kalba, skatteetaten.no). Šią informaciją Mokesčių tarnybai teikia Jūsų darbdavys. 

Darbdavys negali daryti išskaičiavimų iš Jūsų atlyginimo ar atostoginių. Atskaičiavimai iš algos gali būti atliekami tik tuo atveju, jei tai numato įstatymas arba dėl to yra iš anksto susitarta raštu. Jei praradote ar sugadinote įmonės turtą, reikalingas Jūsų sutikimas, kad nuostoliai galėtų būti išskaičiuoti iš algos.

Nedelsdami kreipkitės į darbdavį žodžiu, tada raštu.

Kreipkitės į savo profsąjungą arba teisininką. Pagrįskite reikalavimą dokumentais: darbo sutartimi, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, algalapiais ir panašiais dokumentais.

Daugiau informacijos apie tai, ką daryti, jei darbdavys nesumoka to, kas priklauso (anglų kalba).

Norvegijoje visi darbuotojai turi teisę į atostogas (ferie) ir atostoginius (feriepenger). Turite teisę į 25 darbo dienas atostogų per metus. Darbo dienos yra visos dienos, išskyrus sekmadienius ar įstatymų numatytas šventines dienas. 

Darbuotojas turi teisę ir pareigą išnaudoti visas atostogas, o darbdavys privalo tai užtikrinti. Jūs galite prašyti trijų savaičių nepertraukiamų atostogų pagrindiniu atostogų laikotarpiu, t. y. nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. 

Tačiau turite susitarti su darbdaviu, kada galėsite atostogauti. Jei turite konkrečių atostogų planų, turite pranešti darbdaviui apie tai vėliausiai prieš du mėnesius.

Jei nesusitariate, sprendimą šiuo klausimu priima darbdavys.  Jūs vistiek galite reikalauti išnaudoti tris savaites nepertraukiamų atostogų per visuotinį atostogų laikotarpį, t.y. nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Atostoginiai mokami vietoj atlyginimo kai išeinate atostogų. Jie sudaro ne mažiau kaip 10,2 procento Jūsų metinio atlyginimo prieš mokesčius. Atostoginiai uždirbami per metus iki juos išmokant. 

Atostoginiai turi būti išmokėti, kai imate atostogas arba kai išeinate iš darbo. Vyresnių nei 60 metų darbuotojų atostoginiai sudaro mažiausiai 12,5 procento algos ir pridedama viena atostogų savaitė. 

Daugiau informacijos apie atostoginius (anglų kalba). 

Visi Norvegijoje dirbantys asmenys privalo turėti mokesčių išskaitymo kortelę (skattekort), kuri darbdaviui nurodo, kiek mokesčių turi būti išskaičiuota iš Jūsų darbo užmokesčio.

Norvegijoje galite mokėti mokesčius pagal vieną iš šių būdų:

 • supaprastintą darbo užmokesčio apmokestinimo tvarką
 • bendrą mokesčių mokėjimo tvarką

Supaprastinta darbo užmokesčio apmokestinimo tvarka

Teikiant prašymą išduoti mokesčių išskaičiavimo kortelę (anglų kalba, skatteetaten.no), daugumai naujų darbuotojų iš užsienio Norvegijoje bus automatiškai paskirta savanoriška supaprastinta mokesčių mokėjimo tvarka (kildeskatt på lønn). Ši tvarka numato, kad darbdavys iš Jūsų atlyginimo kas mėnesį išskaičiuoja fiksuotą pajamų mokesčio procentą.  Jūsų mokesčiai jau yra pilnai sumokėti išmokant darbo užmokestį.

Jūs galite atsisakyti mokėti mokesčius pagal supaprastintą tvarką ir pasirinkti bendrą tvarką, jei Jums tai yra palankiau.

Bendra mokesčių mokėjimo tvarka

Kai mokesčius mokate pagal bendrą tvarką, jie yra apskaičiuojami atsižvelgiant į gaunamas pajamas per kalendorinius metus. Kovo arba balandžio mėnesį Jums bus parengta mokesčių deklaracija (skattemelding) su informacija apie pajamas, kurias gavote praėjusiais metais. Jūs privalote įsitikinti, kad deklaracijoje pateikiami duomenys yra teisingi. Jei deklaracijoje yra netikslumų, privalote juos ištaisyti.

Vėliau Jums bus parengta mokesčių suvestinė (skatteoppgjør). Joje bus nurodyta, ar mokesčių sumokėjote per daug, ar per mažai. Jei mokesčių sumokėjote per mažai, turėsite sumokėti trūkstamą dalį. Jei mokesčių sumokėjote per daug, Jums bus grąžinta mokesčių permoka.

Sužinokite daugiau apie mokesčių mokėjimo būdus (anglų kalba, skatteetaten.no).

Žiūrėkite trumpa filmuką Youtube apie minimalią algą (youtube.com) 

Darbo laikas

Dirbant Norvegijoje Jūs visada turite teisę žinoti, kada ir kiek dirbti. Yra nustatytas įprastas darbo laikas, užtikrinant, kad nedirbtumėte per ilgai arba kad būtų apmokėta už viršvalandžius.

Įprastas darbo laikas (arbeidstid) Norvegijoje yra:

 • 9 valandos per 24 valandas (įprasta darbo diena),
 • 40 valandų per 7 dienas (įprasta darbo savaitė).

Tačiau yra keletas išimčių.

Daugiau informacijos apie darbo laiką (anglų kalba).

Jei dirbate viršvalandžius (overtid), privalote gauti mažiausiai 40 procentų sutarto valandinio darbo užmokesčio priedą. Galite susitarti raštu su savo darbdaviu, kad viršvalandžiai bus kompensuojami laisvomis dienomis, pilnai ar iš dalies. Tačiau mažiausiai 40 procentų  priedas visada turi būti mokamas.

Daugiau informacijos apie viršvalandžius (anglų kalba).

Jei dirbate daugiau nei 5,5 valandas, turite teisę į mažiausiai vieną pertrauką (pause).

Jei dirbate 8 valandas, turite teisę į bent 0,5 valandos pertrauką.

Jei nėra tinkamo poilsio kambario, pertrauka laikoma apmokamu darbo laiku.

Jei dirbate 2 valandomis daugiau nei įprastos darbo valandos, turite teisę į 0,5 valandos pertrauką ir ji skaičiuojama kaip darbo laikas.

Suminė (gjennomsnittsberegning) darbo laiko apskaita leidžia skirtingai paskirstyti darbo valandas, o tai reiškia, kad vienais laikotarpiais galite dirbti daugiau nei įprasta darbo valandų, o kitais laikotarpiais – atitinkamai mažiau. Darbo laiko per savaitę vidurkis neturi viršyti 40 valandų.

Daugiau informacijos apie suminę darbo laiko apskaitą (tik norvegų kalba).

Darbuotojai turi teisę į mažiausiai:

 • 11 valandų nepertraukiamo poilsio per 24 valandas,
 • 35 valandas nepertraukiamo poilsio per 7 dienas.

Gali galioti išimtys ir kitokie susitarimai.

Naktinis darbas (nuo 21:00 iki 06:00) ir sekmadienio darbas paprastai draudžiamas, nebent toks darbas yra būtinas dėl savo pobūdžio. Apmokėjimas už šį darbą turi būti suderintas raštu darbo sutartyje.

Daugiau informacijos apie darbą sekmadienį (tik norvegų kalba)


Daugiau informacijos apie naktinį darbą (tik norvegų kalba)

Visas laikas, kai esate darbdavio žinioje, turi būti registruojamas kaip darbo laikas. Darbdavys privalo turėti darbo laiko registravimo tvarką, o darbuotojai turi būti informuojami apie šią tvarką. Svarbu, kad darbo valandų registravimas būtų aiškus ir lengvai suprantamas. Įprasta registruoti darbo pradžią ir pabaigą.

Žiūrėkite trumpa filmuką Youtube apie darbo laiką (youtube.com)

Darbo sutartys

Kai dirbate Norvegijoje, Jūs turite sudaryti rašytinę darbo sutartį. Tai nepriklauso nuo to, ar dirbate nuolatinį ar laikiną darbą, ar dirbate visą ar ne visą darbo dieną.

Su darbdaviu turite sudaryti rašytinę darbo sutartį (arbeidsavtale), nepriklausomai nuo to, kokį darbą dirbate – nuolatinį ar laikiną, ir nepriklausomai nuo to, kiek laiko dirbsite, net jei darbas truks vieną dieną. Šiam reikalavimui išimčių nėra.

Darbdavys privalo užtikrinti rašytinės darbo sutarties sudarymą. Darbo sutartis yra svarbi, nes ji patvirtina Jūsų darbo santykius. Darbo sutartyje turėtų būti nurodyta ši informacija: atlyginimas, atlyginimo mokėjimo laikas, darbo valandos, atostoginiai ir darbo trukmė.

Prieš pasirašydami sutartį, perskaitykite ją ir įsitinkinkite, kad į sutartį įtraukti šie punktai:

 • ar esate nuolatinis ar laikinas darbuotojas?
 • kiek valandų turėtumėte dirbti per dieną ar savaitę?
 • kur yra Jūsų darbo vieta? Ar turite dirbti skirtingose darbo vietose?
 • atlyginimo dydis ir apmokėjimo sąlygos. Ar numatyti atostoginiai?

Kitos specialios sąlygos:

 • suminė darbo laiko apskaita,
 • darbas naktimis ir sekmadieniais bei užmokestis už jį,
 • dienpinigiai, jei vykstate dirbti kitur,
 • ar Jūs nuomojatės būstą iš darbdavio?

Jei kas nors neaišku, klauskite darbdavio.

Norvegijos darbo inspekcija nerekomenduoja dirbti be darbo sutarties.

Daugiau informacijos apie darbo sutarties turinio reikalavimus (anglų kalba)

Darbo sutarčių šablonai, išversti į kitas kalbas (anglų kalba)

Norvegijoje paprastai turi būti įdarbinama nuolatiniam darbui (fast) ir darbo sutartis galioja tol, kol darbuotojas ar darbdavys ją nutraukia. Jei darbo sutartyje yra nurodyta darbo pabaigos data – esate įdarbintas laikinai (midlertidig). Tam turi būti ypatingos teisinės priežastys.

Daugiau informacijos apie laikiną ar nuolatinį darbą (anglų kalba).

Jūs galite dirbti personalo nuomos įmonėje (vikarbyrå). Tuomet Jūsų darbdavys yra personalo nuomos įmonė, kuri nuomoja Jus dirbti užsakovui. Tokiu atveju neturėtumėte gauti prastesnio užmokesčio ir darbo sąlygų nei nuolatiniai užsakovo darbuotojai, dirbantys panašų darbą.

Jei Jūsų darbo laikas nėra pastovus, darbdavys turi sudaryti darbo grafiką (arbeidsplan), kuriame nurodoma, kuriomis savaitėmis, kuriomis dienomis ir kuriomis valandomis Jūs turėtumėte dirbti. Darbo grafikas turėtų būti parengtas kuo anksčiau, o vėliausiai – likus mažiausiai dviem savaitėms iki darbo pradžios. Darbo grafikas turi būti lengvai prieinamas darbuotojams.

Jei darbdavys Jus siunčia į Norvegiją atlikti darbo užduoties, Jūsų teisės turi būti tokios pačios kaip ir Norvegijos dirbančiųjų. Tai taikoma, jei dirbate personalo nuomos įmonėje ar užsienio (t. y. ne Norvegijoje registruotoje) įmonėje ir esate siunčiami į filialą Norvegijoje.

Daugiau informacijos apie komandiruojamus darbuotojus (anglų kalba).

Jei darbdavys siunčia Jus į komandiruotę, kur reikia praleisti naktį ne namuose, jis turi padengti nakvynės išlaidas. Galima susitarti dėl fiksuoto dienpinigių įkainio, apmokėjimo pagal sąskaitas ar panašiai. Jei komandiruotės metu darbdavys suteikia būstą, jam taikomi tam tikri reikalavimai.

Daugiau informacijos apie apgyvendinimo reikalavimus (anglų kalba).

Jei darbdavys nutraukia sutartį su išankstiniu įspėjimu (oppsigelse), tam turi būti pagrįsta priežastis. Ateidimas turi būti pateiktas raštu. Jūs turite teisę dirbti ir gauti algą visą įspėjimo laikotarpį – vieną mėnesį – jei darbo sutartyje nenurodyta kitaip. Įspėjimo laikotarpis ima galioti nuo kito mėnesio 1 dienos po įspėjimo pateikimo.

Jei šiurkščiai pažeidėte darbo sutartį, darbdavys gali Jus atleisti be išankstinio įspėjimo (avskjed). Tai reiškia, kad darbo sutartis nutraukiama nedelsiant, ir Jūs nebedirbsite.

Daugiau informacijos apie sutarties nutraukimą (anglų kalba).

Finansiškai sunkiais laikais darbdaviui gali būti tikslinga Jus laikinai atleisti iš darbo (permittering). Tuo metu Jūs neprivalote dirbti, o darbdavys – mokėti atlyginimo. Turite gauti perspėjimą apie laikiną atleidimą. Tokiu atveju galite gauti nedarbo išmoką iš NAV (Norvegijos gerovės tarnybos).

Daugiau informacijos (anglų kalba).

Dauguma darbdavių Norvegijos privačiame sektoriuje privalo kaupti pensiją savo darbuotojams. Tai – privaloma darbdavio kaupiamoji pensija (obligatorisk tjenestepensjon – OTP).

Darbdavys privalo kaupti mažiausiai 2 procentus nuo Jūsų atlyginimo Jūsų pensijai. Kad turėtumėte teisę į privalomą darbdavio kaupiamąją pensiją, turite būti Norvegijos valstybinio socialinio draudimo sistemos nariu (anglų kalba, nav.no).

Sužinokite daugiau apie privalomą darbdavio kaupiamąją pensiją (anglų kalba, skatteetaten.no).

Jei turite elektroninę asmens tapatybės identifikavimo priemonę (pavyzdžiui MinID arba BankID), galite pasitikrinti savo privalomos darbdavio kaupiamosios pensijos sutartį (norvegų kalba, norskpensjon.no).

Jei manote, kad darbdavys privalo kaupti lėšas Jūsų pensijai, bet to nedaro, galite apie tai anonimiškai pranešti Mokesčių tarnybai (anglų kalba, skatteetaten.no).

Žiūrėkite trumpą filmuką Youtube apie darbo sutartį (youtube.com)

Darbo aplinka

Norvegijoje Jūs turite teisę į saugią darbo aplinką. Saugumui darbo vietoje keliami aukšti reikalavimai, kurie reglamentuojami įstatymais.

Už darbo aplinkos saugumą atsako Jūsų darbdavys. Darbdavys, bendradarbiaudamas su darbuotojais, turi įvertinti galimus pavojus darbo vietoje ir yra atsakingas už priemonių, skirtų pašalinti ar sumažinti darbuotojų susirgimų ar sužalojimų darbe riziką, įgyvendinimą. Darbdavys privalo pasirūpinti, kad apmokymai vyktų suprantama Jums kalba.

Visos Norvegijos įmonės privalo turėti savo atstovą saugai (verneombud), kurį išrenka įmonės darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas turėtų žinoti, kas yra saugos atstovas ir kaip galima su juo susisiekti. Saugos atstovas užtikrina, kad darbdavys vykdytų savo pareigas, susijusias su darbuotojo sauga, sveikata ir darbo aplinka. Jei turite problemų darbe, galite kreiptis į savo saugos atstovą. Daugiau informacijos apie saugos atstovus (tik norvegų kalba).

Statybos, viešbučių, restoranų ir valymo sektoriuose veikia regioninių saugos atstovų tarnyba (regionale verneombud), padedanti darbdaviams ir darbuotojams darbo saugos klausimais.

Daugiau informacijos apie regioninių saugos atstovų darbą (tik norvegų kalba).

Jūs kaip darbuotojas taip pat privalote padėti užtikrinti, kad darbo vietoje būtų saugios darbo sąlygos. Laikykitės darbo instrukcijų, naudokite privalomas apsaugos priemones ir padėkite sau bei kitiems išvengti nelaimingų atsitikimų bei traumų. Informuokite darbdavį ir saugos atstovą apie pavojingas darbo sąlygas.

HMS kortelė yra privaloma kortelė, kurią visi statybininkai, valymo ir automobilių priežiūros (valymo) rankiniu būdu bei padangų keitimo ir sandėliavimo įmonių darbuotojai privalo matomai segėti darbe. Tai taikoma visoms įmonėms Norvegijoje: Norvegijos ir užsienio įmonėms, individualioms įmonėms ir personalo nuomos agentūroms bei ilgalaikėms ar trumpalaikėms užduotims. HMS kortelę (HMS-kort) darbuotojui privalo užsakyti darbdavys. Kortelė yra asmeninė, galioja įdarbinimo laikotarpiu ir turi būti atnaujinta po dvejų metų.

Jei negavote HMS kortelės, kreipkitės į savo darbdavį.

Daugiau informacijos apie HMS korteles statybų sektoriuje (anglų kalba, hmskort.no)

Daugiau informacijos apie HMS korteles valymo paslaugų sektoriuje (anglų kalba, hmskort.no)

Skaitykite daugiau informacijos apie HMS kortelę automobilių priežiūros rankiniu būdu, padangų keitimo bei sandėliavimo įmonių darbuotojams (anglų kalba, hmskort.no)

Žiūrėkite trumpa filmuką Youtube apie darbo aplinką (youtube.com)

Kreipkitės į Norvegijos darbo inspekciją

Kreipkitės į Norvegijos darbo inspekciją (Arbeidstilsynet), jei negaunate to, kas Jums priklauso, neturite HMS kortelės ar patiriate kitų rimtų problemų savo darbo vietoje.

Galite paskambinti Norvegijos darbo inspekcijos konsultacijų tarnybai telefonu (+47) 73 19 97 00 arba susisiekti su darbo inspekcijos darbuotojais iš Paslaugų centro darbuotojams iš užsienio (sua.no).

Gaukite greitesnius atsakymus anglų kalbomis

Šiuo metu mes turime labai daug užklausimų. Todėl užtruks ilgesnį nei įprasta laiką Jums atsakyti lietuviškai. Galite su mumis susisiekti anglų kalba, jei norėtumėte gauti atsakymą greičiau.

Siųskite savo klausimus apie galiojančius reglamentus

Čia Jūs gausite atsakymus anglųrumunų, lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis apie teises ir pareigas Norvegijos darbo gyvenime.

Mes suteikiame informaciją apie įstatymus ir reglamentus priklausančius Darbo inspekcijos administracinei atsakomybei. Mes negalime priimti pozicijos individualiose bylose, bet padedame rasti aktualius įstatymus ir taisykles, kurie padėtų Jums išspręsti savo reikalą. Taip pat galime Jums suteikti informaciją, kur galėtumėte kreiptis pagalbos.

Jei Jums informacija nėra reikalinga, bet norėtumėte pranešti darbo inspekcijai apie kritikuotinus santykius ar sąlygas savo darbo vietoje, prašome pildyti skundo mums anketą. Ši anketa yra norvegų ir anglų kalbomis.

Siųskite savo klausimus apie galiojančius reglamentus