Świadczenie urlopowe

Wszyscy pracownicy mają prawo do świadczenia urlopowego. Świadczenie ma wynosić minimum 10,2% sumy podstawowej. Suma podstawowa to wynagrodzenie, które otrzymałeś w zeszłym roku.

Po przekroczeniu 60-go roku życia pracownik ma prawo do minimum 12,5% sumy podstawowej.  

Suma podstawowa świadczenia urlopowego powinna być wyszczególniona w zestawieniu rocznym za rok wypracowania świadczenia.   

Z reguły świadczenie urlopowe wypłacane jest w terminie ostatniej wypłaty przed urlopem. Najczęściej jednak przyjęte jest wypłacanie świadczenia w jednym miesiącu, na przykład w czerwcu.  

Nie wolno wliczać świadczenia urlopowego w wynagrodzenie, chyba, że wynika to bezpośrednio z postanowień umowy zbiorowej. 

Świadczenie urlopowe przy wypowiedzeniu z pracy

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi należy wypłacić całe świadczenie urlopowe, uskładane do chwili odejścia. Wypłaty należy dokonać w terminie ostaniej wypłaty przed rozwiązaniem stosunku pracy. 

Niezapłacone świadczenie urlopowe

Dowiedz się więcej, o tym co powinieneś zrobić, jeśli pracodawca nie wypłacił Ci świadczenia urlopowego, albo wypłacił mniej, niż Ci się należy.