Uprawnienia do obslugi wozkow kontenerowych, zurawi/dzwigow oraz maszyn do przemieszczania mas zdobyte poza terytorium Norwegii

Wymogi szkoleniowe

Wszystkie osoby, które wykonują prace przy użyciu maszyn, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia muszą udokumentować odbycie certyfikowanego szkolenia z obsługi maszyn oraz bezpieczeństwa pracy.

Obowiązek ten dotyczy operatorów nastepujących typów maszyn:

 • dźwignice suwnicowo-wspornicowe (dźwignica typu suwnica+wspornica oraz mostowiec - jeżeli ich użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu)
 • żurawie wieżowe
 • żurawie samojezdne
 • dźwigi portalowe
 • dźwigi samochodowe montowane na pojezdzie, przyczepie lub naczepie o udźwigu wiekszym niż 2tm
 • wózki jezdniowe podnośnikowe wyposażone w stałe miejsce operatora
 • maszyny do przemieszczania mas o mocy większej niż 15kW (20,4 hk)

Zezwolenie na używanie zagranicznych uprawnień operatorów maszyn

Zagraniczne uprawnienia operatorów maszyn wymienionych powyżej nie są uznawane automatycznie za wystarczające do ich obsługi na terytorium Norwegii. W celu uzyskania zgody na posługiwanie sie zagranicznymi uprawnieniami należy wystąpić o zgodę do Arbeidstilsynet. Ze względów bezpieczeństwa wymaga się posiadania odpowiednich szkoleń przed rozpoczęciem użytkowania tego rodzaju maszyn.

Zagraniczne uprawnienia mogą być używane w Norwegii tylko i wyłącznie z pozwoleniem wydanym przez Arbeidstilsynet.

Zezwolenie zostanie wydane jeżeli szkolenie, które było podstawą nadania uprawnień zagranicznych, . Jezeli organy kraju z ktorego pochodzi certyfikat nie stawiaja odrebnych wymogow co do obslugi wymienionych wczesniej maszyn, zezwolenie zostane wydane jesli osoba bedzie w stanie udokumentowac, ze pracowala z tymi maszynami przez minimum 1 lata w ciagu ostatnich 10 lat.

W niektorych przypadkach Arbeidstilsynet moze wydac zezwolenie na podstawie udokumentowanego doswiadcznia zdobytego w zyciu zawodowym. Jest to podyktowane faktem, iz doswidczenie zawodowe mozna stawiac na rowni ze szkoleniem. Dotyczy to krajow w ktorych nie wymaga sie dodtakowych szkolen z zakresu obslugi tego typu maszyn.

Informacje praktyczne:

 1. Uprawnienia zdobyte na terenie Skandynawii (Dania, Szwecja, Islandia, Finlandia) Zezwolenie jest wydawane jeżeli składający podanie przedstawi następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający tożsamość (paszport lub inny równoważny dokument)
  • potwierdzenie odbycia szkolenia (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia), które wymagane jest do obsługi danej maszyny na terenie danego kraju skandynawskiego.
 2. Uprawnienia zdobyte w pozostałych krajach EOG (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia) będą rozpatrywane w oparciu o program odbytego szkolenia.. Jezeli organy kraju z ktorego pochodzi certyfikat nie stawiaja odrebnych wymogow co do obslugi wymienionych wczesniej maszyn, zezwolenie zostane wydane jesli osoba bedzie w stanie udokumentowac, ze pracowala z tymi maszynami przez minimum 2 lata w ciagu ostatnich 10 lat

Dodatkowo należy załączyć:

 • dokument potwierdzający tożsamość
 • potwierdzenie odbycia szkolenia (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia), które wymagane jest do obsługi danej maszyny na terenie danego kraju EOG.

Uprawnienia zdobyte w krajach nie należących EOG zazwyczaj nie będą akceptowane. Osoba posiadająca uprawnienia spoza obszaru EOG może skontaktować się z certyfikowanym centrum szkolenia operatorów maszyn.

Wykaz wszystkich jednostek tego rodzaju znajduje się na stronie www.sert555.no

W jaki sposób ubiegać się o zezwolenie

Proces ubiegania się o zezwolenie na obsługę maszyn jest taki sam niezależnie czy dotyczy wozkow kontenerowych, zurawi/dzwigow, czy maszyn do przemieszczania mas

 1. Wypełnij podanie dostępne pod adresem 
  Download form (Word format)
  Download form (ODF format)
 2. Prześlij kopie dokumentów

  1. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

  2. Kopia certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego szkolenie

  3. Jeżeli uprawnienia zostały zdobyte w kraju EOG, którego prawodawstwo nie reguluje wymogu odbycia szkolenia należy przesłać dokumentację, że osoba ubiegająca się o wydanie uprawnień obsługiwała daną maszyne na codzień conajmniej przez 2 lata w ostatnim dziesięcioleciu w kraju EOG. Za taka dokumentacje uwaza sie potwierdzenie od wczesniejszego pracodawcy, ktore bedzie zawierac informacje o okresie pracy oraz o maszynach , ktore byly obslugiwane. Wycinek z wyplaty moze byc alternatywna forma dokumentacji, jesli osoba nie posiada potwierdzenia. W takim przypadku wycinek z wyplaty musi zawierac okres pracy oraz rodzaj obslugiwanej maszyny.

  4. Kompletne podanie wraz załącznikami należy przesłać na adres: Arbeidstilsynet Midt-Norge, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim

Czas oczekiwania na rozpatrzenie podania

Decyzja o pozwoleniu poslugiwania sie zagranicznymi uprawnieniami zostanie podjeta w przeciagu 4 miesiecy od daty otrzymania dokumentow przez Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet potwierdzi otrzymanie podania i ewentualnie poprosi o brakujace informacje w ciagu miesiaca od otrzymania podania.

Na dzien dzisiejszy czas oczekiwania wynosi maksymalnie 4 tygodnie.

Zezwolenie tymczasowe

Obywatel kraju EOG, który tymczasowo bedzię używać swojego zagranicznego certyfikatu lub świadectwa odbycia szkolenia musi również ubiegać się o zezwolenie. Jednak w przypadkach, w ktorych skladajacy podanie zamieszkuje w granicach EOG i nie stracil uprawnien do wykonywania dzialanosciArbeidstilsynet dołoży wszelkich starań aby decyzja została wydana najpóźniej w miesiąc po wpłynięciu kompletnego wniosku. Jeżeli z jakiś powodów wydanie wniosku nie będzie mogło nastąpić w okresie 1 miesiąca, składający podanie otrzyma informacje o przyczynie opóźnienia wraz z planem czasowym przewidującym zakończenie wydawania decyzji. Decyzja będzie wydana najpóźniej w 2 miesiące licząc od wpłynięcia kompletnego wniosku.

Jeżeli Arbeistilsynet nie wyda decyzji w podanych powyzej terminach, bedzie to oznaczalo, że składający wniosek może używać maszyn.

Zezwolenie

Nawet po otrzymaniu zezwolenia uprawnienia nie będą konwertowane na uprawnienia norweskie. Zezwolenia nie mozna zatem wysylac do Sentralregisteret albo Norsk kompetanseregisteret w celu przekonwertowania. Zezwolenie z Arbeidstilsynet musi być używane łącznie z zagranicznym certyfikatem lub świadectwem. Norweskie uprawnienia można uzyskać dopiero po odbyciu szkolenia w norweskiej certyfikowanej jednostce szkoleniowej. Wykaz takowych znajduje się na stronie www.sert555.no.

Samo zezwolenie nie jest wystarczające do używania danego rodzju maszyny, tak długo jak pracownik nie otrzyma odpowiedniego przeszkolenia w danym miejscu pracy w związku z wykonywaniem danej czynności przy użyciu danej maszyny.