Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Bestillingsnummer 605

Denne veiledningen har informasjon om helserisiko ved radon på arbeidsplassen, regelverket, hvordan arbeidsgiver kan oppfylle sine plikter med tanke på radoneksponering og hvordan man praktisk går frem ved eventuelle målinger, kartlegginger og tiltak.

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i alle berg- og jordarter og Norge er et av landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene. WHO har konkludert med at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft. Radon har derfor stor betydning for folkehelsa.

Regjeringen lanserte i 2009 en nasjonal strategi med mål om at radonkonsentrasjonene skal holdes under gitte grenseverdier for alle typer bygg og lokaler. En av seks delstrategier omhandler radon i arbeidslokaler og har følgende målformulering:

Norske arbeidsplassers bygnings- og utstyrsmessige forhold skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.

Radon i inneluft er i dag regulert i blant annet arbeidsmiljøloven, strålevernloven, kommunehelseloven og plan- og bygningsloven. 

Last ned

Du kan laste ned veiledningen som pdf-fil fra den høyre menyen.

Siste endret 

Den siste utgaven ble utgitt i desember 2014. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 605
Sist trykket: 12.12.2014
Type: Veiledning
Pris: 27.5 inkl. mva.
Antall:

Last ned

Nettressurser