Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Workshop: Arbeidstid – helse og sikkerhet

18.10.2016
Arbeidstilsynet inviterer til workshop 9. november 2016. Tema er arbeidstid og arbeidstidens betydning for helse og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen. Det er gratis å delta.

Ny strategi forsterker Arbeidstilsynets innsats innen forebygging og mot arbeidslivskriminalitet

18.10.2016
I perioden 2017 til 2019 skal Arbeidstilsynet satse mer på veiledning i den seriøse delen av arbeidslivet og sørge for at virksomhetene fortsatt prioriterer HMS i et forebyggende perspektiv. I samme periode prioriterer også Arbeidstilsynet innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Ny faktaside om sikker stans av maskiner ved vedlikehold

17.10.2016
Arbeidstilsynet har lansert nettsiden Sikker stans av maskiner - «lås og merk». Nettsiden er rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere som planlegger og utfører vedlikehold på maskiner.

Frokostseminar 26. oktober: Gode arbeidsplasser for fremtiden

04.10.2016
Hvordan skal du rigge arbeidsplassen din for fremtidens arbeidsliv? Meld deg på frokostseminar onsdag 26. oktober.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Meld fra om ulykker

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss:

Lenke til Facebook Lenke til Twitter