Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr
Bemanningsforetak:

Nye regler om unntak fra likebehandling ved utleie av arbeidskraft

10.07.2015
Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en ny forskrift som ved tariffavtale gir adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

09.07.2015
Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte 26. juni 2015 endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder arbeid i høyden og klassifisering og merking av kjemikalier.

Nytt frå Arbeidstilsynets sjukdom- og skaderegister:

Vern mot bakteriell sjukdom

09.07.2015
Campylobacteriose er den vanlegaste rapporterte diaresjukdommen i Noreg. Det er derfor viktig med førebygging i verksemder der slik biologisk smitte kan skje.

Renhold og bygg og anlegg:

Id-kort blir til HMS-kort

03.07.2015
Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: