Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Slik er arbeidsmarkedskriminaliteten

21.11.2014
For første gang har kontrolletatene utarbeidet en felles situasjonsbeskrivelse av arbeidsmarkedskriminalitet i Norge.

Mange forebygger vold og trusler

13.11.2014
Ni av ti virksomheter i helse- og sosialsektoren arbeider systematisk med å forebygge episoder og har tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Det gjelder i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, kommunale avlastningsboliger og sosialtjenester for rusmisbrukere. Det viser tall fra Arbeidstilsynet etter 380 tilsyn gjennomført i år.

Europeisk undersøkelse om arbeidsrelatert stress:

Omorganisering og jobbusikkerhet skaper stress

11.11.2014
I en undersøkelse gjennomført av det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), mener hele 60 prosent av de spurte i Norge at omorganisering og jobbusikkerhet er hovedårsak til arbeidsrelatert stress. Lange arbeidsdager og stor arbeidsbelastning oppleves som andre store stressfaktorer.

Spørreundersøkelse fra Arbeidstilsynet

11.11.2014
Arbeidstilsynet ønsker innspill fra virksomheter som har hatt tilsyn i 2014. Undersøkelsen er sendt via Altinn. Har du problem med å lese brevet, kan du finne løsningen her.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: