Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Arbeidsmiljøforskriftene på engelsk

24.06.2015
Arbeidstilsynet har oversatt arbeidsmiljøforskriftene til engelsk. Alle de seks forskriftene kan du laste ned gratis fra www.arbeidstilsynet.no.

Allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei fra 1. juli

24.06.2015
Hensikten med allmenngjøring av tariffavtaler er å sikre utenlandske sjåfører lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med norske sjåfører, og å hindre konkurransevridning.

Kampanje rettet mot unge arbeidstakere

23.06.2015
Som en del av Treparts bransjeprogram uteliv står Arbeidstilsynet bak kampanjen «Kjedelig, men viktig». Kampanjen skal øke unge arbeidstakeres kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Informasjonsmøter og status for ny storulykkeforskrift

22.06.2015
I forbindelse med ny storulykkeforskrift inviterer myndighetene til informasjonsmøter i Oslo, Trondheim og Stavanger i september.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: