Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Endrede minstelønnssatser i flere bransjer

22.05.2015
Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiskeindustribedrifter. Satsene gjelder fra 8. mai 2015.

Faktabok fra STAMI:

Nye fakta om arbeidsmiljø og helse i Norge

21.05.2015
Torsdag 28. mai presenterer Statens arbeidsmiljøinstitutt det oppdaterte kunnskapsunderlaget om tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv for myndighetene og partene i arbeidslivet.

Høring:

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

19.05.2015
Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 4. september 2015.

Minstelønn i elektrobransjen

12.05.2015
Det er vedtatt minstelønn i elektrobransjen med satser gjeldende fra 1. mai 2015.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: