Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Fagdag om varsling i Stavanger

26.04.2017
Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til en egen fagdag om varsling onsdag 31. mai 2017 i Stavanger.

– Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering

24.04.2017
Arbeidstilsynet har gjort 171 tilsyn i brann og feiervesen i 2016, og tre av fire virksomheter fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk.

Seminar for bedriftshelsetjenester i Midt-Norge

20.04.2017
Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer bedriftshelsetjenester til dagsseminarer i Trondheim og Ålesund.

Økende pågang hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

20.04.2017
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere registrerte 127 638 henvendelser i 2016. Dette er en økning på omlag 16 000 henvendelser fra året før.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Meld fra om ulykker

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss:

Lenke til Facebook Lenke til Twitter