Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr
Nr. 2 2016:

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

26.05.2016
Arbeidstilsynet mottok 2349 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2015. Dette er en nedgang i antall meldinger fra 2014 da antallet meldinger var 2839.

Vet for lite om risiko hos nabovirksomheten

23.05.2016
Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoer hos nabovirksomhetene.

Samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet:

Jakter bakmenn

10.05.2016
Arbeidstakere som bor på byggeplasser under kummerlige forhold. Manglende registreringer i skatteetatens registre og mistanke om massivt svart arbeid og trygdesvindel. Dette er en del av hverdagen for den tverretatlige samarbeidsenheten mot arbeidslivskriminalitet.

Sammen mot arbeidslivskriminalitet i Trøndelag

02.05.2016
Nytt senter for Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, Tolletaten og kemneren i Trondheim ble åpnet av statsråd Anniken Hauglie 2. mai 2016.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Meld fra om ulykker

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss:

Lenke til Facebook Lenke til Twitter