Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Satser ikke på mindre skadelig asfalt

30.10.2014
Lavtemperaturasfalt (LTA) har hatt en trang fødsel, men siden i fjor er mange asfaltverk blitt oppgradert. Vegvesenet bruker stadig mer LTA. Men i kommuner og fylkeskommuner må arbeiderne fortsatt puste asfaltrøyk.

Jobben kan gjøre deg syk

28.10.2014
Hva jobber du med? En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols. Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom og leger må bli flinkere til å melde fra til Arbeidstilsynet.

En av fire misfornøyd med stresshåndtering på jobben

21.10.2014
Stress er det vanligste helseproblemet på jobb, nest etter muskel- og skjelettplager, viser europeiske tall. I Norge mener 25 prosent av de spurte at stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på en god måte.

Ingrid Finboe Svendsen, Direktør i Arbeidstilsynet:

Sykefravær skyldes ikke umoralske kvinner

17.10.2014
Uavhengig av årsaker til at kvinner har høyere sykefravær enn menn, ligger det gode løsninger i å jobbe sammen om å ha et godt arbeidsmiljø.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: