Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Jobber videre for en skadefri bygg- og anleggsnæring

21.03.2017
Nylig signerte partene i "Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring" en oppdatert versjon av charteret, og det er laget ny tiltaksplan for 2017-18.

Helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen - seminar 6. april

17.03.2017
Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo. På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen de siste tre årene.

Lanserer ny registreringsløsning for data fra luftmålinger

16.03.2017
STAMI har i samarbeid med partene og tilsynsmyndighetene utviklet et nytt verktøy for å registrere data fra luftmålinger på norske arbeidsplasser.

Hvilke krav stilles til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte?

15.03.2017
Det stilles krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Meld fra om ulykker

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss:

Lenke til Facebook Lenke til Twitter