Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Workshop: Anleggsarbeid og sikkerhet

21.08.2014
Arbeidstilsynet inviterer til workshop om sikkerhet knyttet til bruk av tyngre kjøretøy i anleggsbransjen. Arrangementet finner sted 2. oktober i Statens hus i Trondheim.

Ny veileder om trygg håndtering av nanomaterialer

14.08.2014
Arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser kan bli påvirket av utviklingen innen nanoteknologi. Flere produkter som inneholder nanomaterialer er allerede på markedet i dag. Denne veilederen gir flere alternativer for hvordan virksomheter kan redusere eksponering for nanomaterialer i arbeidsmiljøet.

Årsrapport for 2013

14.08.2014
I 2013 gjennomførte Arbeidstilsynet nesten 16 000 tilsyn. - Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å bidra til at folk er like friske når de drar fra jobb som da de kom, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Nytt fra Arbeidstilsynets skade- og sykdomsregister:

Legemeldinger om arbeidsrelatert sykdom gir verdifull informasjon

13.08.2014
Kun to prosent yrkesaktive leger i Norge sendte inn melding om arbeidsrelatert sykdom i 2013. De aller fleste av disse var bedriftsleger. Arbeidstilsynet ønsker at flere allmennleger melder om sykdom eller skade som legene tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: