Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Høy skaderisiko for midlertidige arbeidere i ulykkesutsatte næringer

22.01.2015
Alle virksomheter skal vurdere risiko, sette i verk tiltak og forebygge skader grunnet arbeidsulykker. Dette gjelder også virksomheter som benytter midlertidig arbeidskraft.

Pressemelding:

Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

22.01.2015
Tre samlokaliserte enheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet blir etablert i 2015. Både i Bergen, Stavanger og Oslo skal medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobbe sammen om å gjennomføre felles tilsyn, veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer.

Hvert fjerde kontrollerte kjemikalie har mangler

21.01.2015
Dette viser tall fra Arbeidstilsynets landsomfattende markedskontroll av kjemikalier i 2014.

Pressemelding:

43 omkom på jobb i 2014

21.01.2015
Det er registrert 43 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2014. 13 av de som omkom var utenlandske arbeidstakere.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: