Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr
Høring:

Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

12.09.2014
Arbeidstilsynet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Høringsfristen er 12. november 2014.

Arbeidstilsynets tilsyn med Lime-kjeden

11.09.2014
Arbeidstilsynet samarbeider tett med politiet, Skatteetaten og NAV for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Når vi får mistanke om kriminelle forhold anmelder vi disse til politiet. I tillegg tipser vi politiet gjennom vårt nære samarbeid.

Bli med på europeisk god praksis-konkurranse:

Er din bedrift god til å forebygge stress?

08.09.2014
I år ønskes bidrag fra virksomheter som har gjennomført gode tiltak for å forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen. Fristen for bidrag er 10. oktober.

Tilsynsaksjon mot ulovlige salg av renholdstjenester

02.09.2014
Arbeidstilsynet vil de neste ukene gjennomføre en tilsynsaksjon rettet mot renholdsvirksomheter som driver uten godkjenning.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: