Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Sikker drift hos storulykkevirksomheter

10.04.2015
Fem tilsynesmyndighter kontrollerte i fjor sikkerheten ved storulykkevirksomheter. Hovedinntrykket er at virksomhetene har sikre anlegg, men kan bli bedre på å dokumentere arbeidet. I alt 66 virksomheter underlagt storulykkeforskriften ble kontrollert i 2014.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

Arbeidsrelatert sykdom, ulykker og arbeidsskadedødsfall i 2014

08.04.2015
I fjor mottok Arbeidstilsynet 2 824 meldinger om arbeidsrelatert sykdom. I perioden ble det innrapportert 2 173 arbeidsskader. Arbeidstilsynet registrerte 44 arbeidsskadedødsfall i 2014.

Vintersportstader med mange lovbrot

26.03.2015
Åtte av ti vintersportsstader får no krav om å rette på arbeidsforhold etter tilsyn frå Arbeidstilsynet. Dette er ei førebels oppsummering etter 100 tilsyn i vinterferien.

Fortsatt flest polske arbeidsinnvandrere til Norge

24.03.2015
I løpet av 2014 ble det registrert om lag 111 000 besøkende på de tre servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Særlig grupper som har arbeidet i Norge over lengre tid er mer bevisst på sine rettigheter.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: