Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Utlysning: treårig forskningsprosjekt om fremtidens arbeidsliv i Norden

12.07.2017
Nordisk ministerråd utlyser treårig forskningsprosjekt om fremtidens arbeidsliv i Norden.

Fra Arbeids- og sosialdepartementet:

Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

06.07.2017
Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere.

Skolen må sette vold og trusler på dagsorden

28.06.2017
Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og skriver om omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet. Et viktig tema som skolene og skoleledelsen i enhver kommune må sette på dagsorden.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

27.06.2017
I 2016 mottok Arbeidstilsynet 2345 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir meldt mest (49 %), og håndverkere er yrkesgruppen med flest meldinger (40 %).

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Meld fra om ulykker

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss:

Lenke til Facebook Lenke til Twitter