Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

En av fire misfornøyd med stresshåndtering på jobben

21.10.2014
Stress er det vanligste helseproblemet på jobb, nest etter muskel- og skjelettplager, viser europeiske tall. I Norge mener 25 prosent av de spurte at stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på en god måte.

Ingrid Finboe Svendsen, Direktør i Arbeidstilsynet:

Sykefravær skyldes ikke umoralske kvinner

17.10.2014
Uavhengig av årsaker til at kvinner har høyere sykefravær enn menn, ligger det gode løsninger i å jobbe sammen om å ha et godt arbeidsmiljø.

Fra Allergi i praksis:

Renholdsarbeid øker risiko for astma og kols

14.10.2014
Flere studier viser at renholdsarbeid øker risiko for astma, både blant profesjonelle renholdere og andre yrkesgrupper som er involvert i renholdsarbeid. Det er også vist sammenheng mellom utvikling av kols og renholdsarbeid.

Invitasjon til nasjonal IA-konferanse

10.10.2014
Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til den nasjonale IA-konferansen 2014.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: