Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Endringer i permitteringsregelverket fra 1. juli

01.07.2016
Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket. Endringene innfører blant annet en ny fem dagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker med dagpenger.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

01.07.2016
Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. juli 2016.

Direktøren fratrer sin stilling innen 1. januar 2017

30.06.2016
Ingrid Finboe Svendsen har sagt opp sin stilling som direktør for Arbeidstilsynet. Arbeids- og sosialdepartementet er orientert om beslutningen og starter nå arbeidet med å finne hennes etterfølger.

Utsatt ikrafttredelse av endringer i byggherreforskriften

29.06.2016
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), fastsatte 3.6.2016 endringer i byggherreforskriften. Endringene omhandler elektroniske oversiktslister med fødselsnummer.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Meld fra om ulykker

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss:

Lenke til Facebook Lenke til Twitter