Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr
Pålagt å kontrollere:

Bare to av ti sjekker om renholderne har lovlige arbeidsvilkår

09.07.2014
Svært få innkjøpere av renholdstjenester oppfyller plikten de har til å kontrollere at de som vasker hos dem har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Det viser Arbeidstilsynets 1805 tilsyn hos innkjøpere av renholdstjenester.

Seveso-konferansen 2014

07.07.2014
Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Seveso-konferansen i Tønsberg 10. september 2014.

Pressemelding:

Arbeidsskadedødsfall første halvår

01.07.2014
I årets seks første måneder har 14 personer omkommet mens de var på jobb i landbasert arbeidsliv. Dette er langt færre enn de siste årene.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte

30.06.2014
Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss: