Arbeidskontrakt Graviditet Permittering
Arbeidstid Lønn Sykefravær
Ferie Oppsigelse Ergonomi
Mobbing Trakassering Vold og trusler
Stress Varsling
Asbest Bygg og anlegg Støy
Byggekort Kjemikalier Temperatur
Byggesak Maskiner Verneutstyr

Ny faktaside om åpent kontorlandskap

08.02.2016
Lovverkets krav til åpent kontorlandskap er de samme som for andre kontorarbeidsplasser. Disse kravene må arbeidsgiver kjenne og ta hensyn til, også når virksomheten planlegger og utformer arbeidsplasser i åpent landskap.

HMS på asyl- og flyktningmottak og ankomstsenter:

Risiko må tas på alvor

28.01.2016
I høyt tempo er det opprettet svært mange nye asylmottak i Norge. Det har vært, og er, en krevende situasjon å ta imot mange asylsøkere på kort tid. Det er flere risikofaktorer knyttet til arbeid ved mottak som arbeidsgiver må ta på alvor fra første dag.

Arbeidsseminar om eksponeringsscenarier

26.01.2016
Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri inviterer til arbeidsseminar om eksponeringsscenarier i Oslo tirsdag 1. mars 2016.

Workshop om sikkert arbeid i høyden

25.01.2016
Arbeidstilsynet inviterer til workshop 9. mars 2016 om sikkert arbeid i høyden. Tema er blant annet risikovurdering, SHA-planer og tiltak, opplæring og kommunikasjon ved arbeid i høyden.

Se flere nyheter i nyhetsarkivet

Meld fra om ulykker

Alt du trenger å vite om:


Aktuell informasjon:


Følg oss:

Lenke til Facebook Lenke til Twitter