Risikokartlegging og plan

Hjelpeskjema

Systematisk HMS-arbeid forutsetter kartlegging av arbeidsmiljøet og plan for oppfølging av eventuelle problemer.

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

  • Trinn 1: Finn farekildene
  • Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
  • Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  • Trinn 4: Tiltak og videre arbeid

Det finnes en rekke ulike metoder for å gjennomføre risikovurderinger. Nedenfor finner du fire skjema for risiko og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy for å komme i gang med arbeidet, bevisstgjøre egne medarbeidere og synliggjøre risiko for egne medarbeidere. Skjemaene er hentet fra brosjyren "Kontroll med risiko gir gevinst".

Skjemaene kan lastes ned i word-format og fylles ut på direkte i Word.

Nedfor finner du en bruksansvisning med eksempel på hvordan disse skjemaene brukes i en risikovurdering.

Arbeidstilsynet har i samarbeid med andre tilsynsetater, utarbeidet brosjyren «Kontroll med risiko gir gevinst». Der kan du lese mer om risikovurdering.

Pekeren til høyre gir tilgang på denne i pdf-format.

Se også

Last ned