Standard arbeidsavtale

Bestillingsnummer 563

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale. Kravene til innhold dekkes dersom alle rubrikker som tilsvarer kravene i arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) a)-m) er utfylt. På baksiden av skjemaet er den veiledning til hvordan du fyller ut skjemaet.

Dette skjemaet er bare ment som en hjelp, man er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet.   

Elektronisk utgave

Du kan laste ned dette skjemaet til din egen maskin. Dersom du følger lenkene nedenfor, starter nedlastingen fra Arbeidstilsynets leverandør Signform. Skjemaet finns i word-format, ODF-format, og PDF-format.  Skjemane kan fylles ut digitalt.

Bokmål

 Nynorsk

Bulgarsk

Engelsk

Litauisk

Polsk

Rumensk

Russisk

 

En del av skjemaene våre inneholder funksjonalitet som skal gjøre utfyllingen enklere. Dette forutsetter at skjemaene lastes ned med makroer.

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du få hjelp fra de som har programmert skjemaene: Signform info@signform.no

Sist endret 

Skjemaet ble sist endret i januar 2017. Skjemaet vil etter hvert bli tilgjengelig på flere språk:

  • nordsamisk
  • estisk
  • latvisk

Se også

Regelverk