Organisering


 

Arbeidstilsynet er organisert med et direktorat og sju regioner med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. Etaten ledes av direktør Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet er koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar for internkontrollforskriften på land. Samarbeidet ledes av Arbeidstilsynet og omfatter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern.

Direktoratet

Etatens overordnede organ med ansvar for strategi, planer og kommunikasjon. Direktoratet er klageinstans for vedtak som fattes i regionene.

 • Direktoratet for arbeidstilsynet
  • Lokalisert i Trondheim
  • Direktørens stab
  • Direktoratet har fem avdelinger:
   • Dokumentasjon og analyse
   • Styring og samordning
   • Kommunikasjon
   • Lov og regelverk
   • Organisasjon

Regionene

Regionkontorene har ansvar for tilsyn i virksomheter innenfor regionen, og gir veiledning og informasjon i sitt geografiske område og for sine nasjonale fagområder. Hver region ledes av en regiondirektør.

 

 • Arbeidstilsynet Nord-Norge
  (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard)
  • Tilsynskontor: Finnsnes, Tromsø, Bodø, Alta, Sortland og Mosjøen

Arbeidstilsynets strategi 2017-2019 (.pdf)

Arbeidstilsynets målbilde 2025 (.pdf)

Arbeidstilsynets årsrapporter

Nettressurser