HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Systematisk HMS-arbeid (internkontroll)

Produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser.
Krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet.
Alle bedrifter skal føre internkontroll/systematisk HMS-arbeid.
Arbeidsgiverens ansvar.

Les mer om systematisk HMS-arbeid
og hvordan du kan lage et HMS-system her »

Arbeidsmiljøguiden

Trenger du tips og råd for hvordan du kan komme i gang med arbeidsmiljøarbeidet?
Vårt e-læringsverktøy gir en enkel oversikt over sentrale aktiviteter, roller og regelverk.

Kom i gang! »Engelsk utgave »

sikkerhet

Roller i HMS-arbeidet: