Denne siden på andre språk:

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Bestillingsnummer 544
Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127

Den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i:

  • arbeidsmiljøloven
  • brann- og eksplosjonsvernloven
  • forurensningsloven (dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker)
  • genteknologiloven
  • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
  • produktkontrolloven
  • sivilbeskyttelsesloven
  • strålevernloven

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet  skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.

Publikasjonen inneholder veiledning, forskrift og kommentarer til forskriften. Publikasjonen kan bestilles via handlekurven nedenfor eller den kan lastes ned gratis fra lenke i den høyre margen.

Fulltekst

Forskriftsteksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. januar 1997.

Sist endret

Forskriften ble sist endret ved endringsforskrift av 13. mai 2013 nr. 284 fra 01.07.2013. Endringene gjaldt navn på departementer og etater i forskriften. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Internkontrolforskriften
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 544
Sist trykket: 22.01.2016
Type: Forskrift
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Kommentarer

Regulerer tema

Last ned