Forskrift om utførelse av arbeid

Bestillingsnummer 703
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1357.

 

Forskriften gjelder for utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav til arbeidsutstyret.

Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

Fulltekst

Ikrafttredelse m.m

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013.

Sist endret

Forskriften ble sist ved endringsforskrift 22. desember 2016 nr. 1858. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. 

Bestilling

Bruk handlekurven nedenfor for å bestille denne forskriften.
Det er også mulig å bestille denne forskriften i et sett med alle de seks arbeidsmiljøforskriftene:

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forskrift om utførelse av arbeid
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 703
Sist trykket: 09.02.2017
Type: Forskrift
Pris: 135 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser