Denne siden på andre språk:

Forskrift om utførelse av arbeid

Bestillingsnummer 703
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1357.

 

Forskriften gjelder for utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav til arbeidsutstyret.

Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

Fulltekst

Ikrafttredelse m.m

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013.

Sist endret

Forskriften ble sist endret ved endringsforskrift av 22. desember 2014 nr. 1894. Endringene trådte i kraft 1. januar 2015. 

Det er i tillegg vedtatt endringer ved endringsforskrift 26. juni 2015 nr. 806. Endringene gjelder Kap. 17 Arbeid i høyden og vil tre i kraft 1. januar 2016. 

Bestilling

Bruk handlekurven nedenfor for å bestille denne forskriften.
Det er også mulig å bestille denne forskriften i et sett med alle de seks arbeidsmiljøforskriftene:

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forskrift om utførelse av arbeid
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 703
Sist trykket: 03.09.2015
Type: Forskrift
Pris: 135 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser