Denne siden på andre språk:

Arbeidsplassforskriften

Bestillingsnummer 702
Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1356.

 

Forskriften gjelder for alle faste og midlertidige arbeidsplasser, atkomstveier og for nye og eksisterende arbeidslokaler.

Formålet med forskriften er å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes etter det arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold.

Fulltekst

Ikrafttredelse m.m

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013.

Sist endret

Forskriften ble sist endret ved endringsforskrift av 22. desember 2016 nr. 1856. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. 
 

Bestilling

Bruk handlekurven nedenfor for å bestille denne forskriften.
Det er også mulig å bestille denne forskriften i et sett med alle de seks arbeidsmiljøforskriftene:

BESTILL TRYKT UTGAVE
Arbeidsplassforskriften
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 702
Sist trykket: 09.02.2017
Type: Forskrift
Pris: 85 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser