Lønn

Jeg jobber i butikk. Hva har jeg krav på i lønn for arbeid på lørdager?

Les svaret her

Konkrete råd

  • Sjekk om det er inngått tariffavtale på arbeidsplassen din. Du kan spørre arbeidsgiver eller tillitsvalgt.
  • Pass på at arbeidsavtalen inneholder informasjon om lønn, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.

Om lønn

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.
Les mer om minstelønn i Norge

Eventuelle tillegg for ubekvem arbeidstid på kveld, natt, søndager og helligdagsarbeid skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det står gjerne i arbeidsavtalen, i interne avtaler på arbeidsplassen eller i tariffavtalen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller arbeidsgiver for å undersøke hvilke avtaler som gjelder på din arbeidsplass.

Arbeidstakere har likevel rett til lønn for 1. og 17. mai i følge Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Arbeidstakere har rett til overtidstillegg.
Les mer om overtid her

Hva er en tariffavtale?

Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene. Er du ansatt i en virksomhet som er bundet av en tariffavtale vil du som ansatt også kunne være bundet av avtalen. Ta kontakt med arbeidsgiver eller tillitsvalgt for mer informasjon om aktuelle tariffavtaler som regulerer ditt arbeidsforhold på arbeidsplassen.

Lønnsslipp

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og ev. andre fratrekk. Får du ikke dette, må du ta det opp med arbeidsgiveren din.

Når utbetales lønnen?

Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. I Norge er det vanlig at det avtales lønnsutbetaling én gang i måneden. Tidspunkt for lønnsutbetaling skal være regulert i den enkelte arbeidstakers egen arbeidsavtale.

Prestasjonslønn og akkord

Prestasjonslønn eller akkord er lønn basert på resultater. Det brukes ofte innenfor salg hvor selgeren får en viss sum per solgt enhet. Det brukes i tillegg til tidslønn i enkelte bransjer for å skape motivasjon for å øke effektivitet og resultater.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at bruk av prestasjonslønn ikke skal bidra til at de ansatte utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og at sikkerhetshensyn ivaretas.

 

Se også

Nettressurser