Arbeid ved dataskjerm

Om arbeid ved dataskjerm

Arbeid ved dataskjerm er en vanlig arbeidssituasjon for mange i en tid der stadig flere arbeidsoppgaver har blitt automatisert. Denne faktasiden omhandler dataarbeid som utføres jevnlig og som utgjør en betydelig del av arbeidet.

Den fysiske utformingen av arbeidsplassen og samspillet mellom mennesket og programvare (brukergrensesnitt), samt organisering av arbeidet, er viktige momenter i tilrettelegging av dataarbeid.

Om mulige helseplager

Plager i hode, nakke, skulder og underarmer er mest vanlig. Mange får i tillegg problemer med synet og må ha ekstra briller til dataarbeidet.

Forhold som kan redusere belastningen ved dataarbeid

 • fysisk tilrettlegging på arbeidsplassen - tilpasset arbeidstakeren
 • opplæring i arbeidsteknikk (ta små pauser, variasjon i arbeidet, bruk av funksjonstaster og lignende)
 • brukervennlig programvare
 • hensiktsmessig opplæring og brukerstøtte
 • reduksjon av forstyrrende støy

Forhold som kan øke belastningen ved dataarbeid

 • uheldige arbeidsstillinger og/eller dårlig tilpasning av datautstyret til arbeidstakeren
 • lite brukervennlig programvare
 • støy som virker forstyrrende
 • lysforhold som gir ubehag (lysstyrke, reflekser eller blending)

Utsatte bransjer og yrker

 • kontorbedrifter (administrasjon, regnskap, punching og lignende)
 • servicebransjen (reiseliv, bank og forsikring, callsentre, resepsjoner og lignende
 • terminalarbeidsplasser i lager og produksjonsvirksomheter, arbeid i kontrollrom og arbeidsplasser med laboratorieinstrumenter

Også andre arbeidsmiljøforhold kan øke risiko for helseplager

 • psykososiale forhold som mistrivsel og manglende sosial støtte fra leder/kolleger eller forhold ved selve arbeidsoppgaven (lav status, manglende følelse av sammenheng og mening)
 • organisatoriske forhold som lite kontroll, manglende medvirkning, manglende medbestemmelse, uklare ansvarsforhold, lite variasjon, manglende opplæring, manglende rutiner, dårlige samarbeidsforhold, for lav bemanning, tidspress og omstilling

 

Se også

Regelverk

Nettressurser