Kodeks Pracy dla każdego

Bestillingsnummer 584-POL
(Polsk utgave av brosjyren «Arbeidsmiljøloven for alle», best. nr. 584)

Denne folderen gir en kort introduksjon til sentrale emner i arbeidsmiljøloven. Tema som behandles er:

  • Arbeidsmiljølovens målsetting
  • Arbeidstilsynets rolle
  • Arbeidsgivers plikter og ansvar
  • Arbeidstakers medvirkningsplikt
  • Regler ved ansettelse og oppsigelse
  • Arbeidstid
  • Verneombudets rolle og oppgaver
  • Arbeidsmiljøkonflikter

Brosjyren er tilgjengelig på norsk, engelsk, estisk, latvisk, litauisk og polsk.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Kodeks Pracy dla każdego (polsk)
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 584-POL
Sist trykket: 15.06.2007
Type: Brosjyre
Pris: 0 inkl. mva.
Maks antall: 10
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Regelverk

Last ned