Åndedrettsvern

Bestillingsnummer 539

Orienteringen retter seg mot arbeidstakere som bruker åndedrettsvern.
Den gjør rede for hva det er viktig å beskytte seg mot (f.eks. støv, røyk, partikler, gasser og damp), og gjennomgår ulike typer åndedrettsvern.

Brosjyren omtaler også merking, vedlikehold og opplæring.

Sist endret 

Publikasjonen ble sist endret i november 2007. Orienteringen er oppdatert i forhold til ny arbeidsmiljølov av 17. juni 2005. Det er også foretatt små endringer i teksten og orienteringen har fått nytt design.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Åndedrettsvern
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 539
Sist trykket: 15.11.2007
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Last ned

Fulltekst-versjon