Helserisiko ved muggvekst på trelast

Bestillingsnummer 537

Ved vekst av muggsopp på trelast kan soppsporer utvikles i store mengder og frigjøres til luften når materialer håndteres. Flere undersøkelser fra Norge og andre land har vist at innånding av store mengder sporer kan forårsake helseproblemer.

Arbeidstakere som er utsatt for muggsoppsporer fra trelast finnes på sagbruk, i innrednings- og møbelindustrien og i byggebransjen.

Denne brosjyren beskriver problemområdene og omtaler forebyggende tiltak som kan redusere helserisikoen. Brosjyren inneholder også medisinsk informasjon beregnet på verne- og helsepersonale

BESTILL TRYKT UTGAVE
Helserisiko ved muggvekst på trelast
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 537
Sist trykket: 30.07.2002
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Last ned

Fulltekst-versjon