Du er valgt til verneombud

Bestillingsnummer 437

Dette er en informasjonsbrosjyre til verneombud. Den inneholder informasjon om de sentrale rettigheter og oppgaver verneombudene har, f.eks:

  • rett til opplæring
  • tid til å utføre oppgavene som verneombud
  • stansing av virksomheten
  • deltakelse i virksomhetens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Sist endret

Publikasjonen ble sist oppdatert i februar 2014

BESTILL TRYKT UTGAVE
Du er valgt til verneombud
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 437
Sist trykket: 10.02.2014
Type: Brosjyre
Pris: 27.5 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned