Godkjenning av bedriftshelsetjeneste - veiledning til søkere

Bestillingsnummer 618

Arbeidsgivere plikter å knytte virksomheten til en godkjent bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. arbeidsmiljøloven § 3–3 (1).

En bedriftshelsetjeneste som skal bistå arbeidsgiver må godkjennes av Arbeidstilsynet, jf. forskrift om administrative ordninger § 2–1. 

Søknad om godkjenning som bedriftshelsetjeneste behandles av Godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenester. Godkjenningsenheten er en forvaltningsenhet underlagt Arbeidstilsynet Sør-Norge. Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsgiversbruk av bedriftshelsetjenesten.

Denne veiledningen tar for seg hvilke krav bedriftshelsetjenesten må oppfylle for å bli godkjent av Arbeidstilsynet.

Last ned

Veiledningen kan lastes ned som pdf-fil fra den høyre margen.

 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Godkjenning av bedriftshelsetjeneste - Veiledning til søkere
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 618
Sist trykket: 15.12.2014
Type: Brosjyre
Pris: 27.5 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned