Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet i havbruksnæring og er utarbeidet av Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund og Arbeidstilsynet. 

 Brosjyren er skrevet til deg som jobber i havbruksnæringen og er like aktuell for arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte.

Havbruksnæringen omfattes av arbeidsmiljøloven med forskrifters krav til arbeidsmiljø og sikkerhet – også når det gjelder sjørelaterte aktiviteter.  Samtidig må næringen også følge Sjøfartsdirektoratets regelverk om utforming av båter, sikkerhet m.v.

Denne brosjyren tar opp de viktigste arbeidsmiljøutfordringene i havbruk og omtaler tema som:

 • Havbruksnæringen og arbeidsmiljøloven
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
  • krav til virksomhetens HMS-system, vurdering av risiko, organisering og roller i HMS-arbeidet og krav om melding og registrering av skader
 • Arbeidstid og arbeidstidsordninger
  • overtid, pauser og hvile, søndags- og nattarbeid, beredskapsvakter, arbeidsplan og risikovurdering av arbeidstidsordninger
 • Arbeidsutstyr og maskiner i havbruk
  • bruk av arbeidsutstyr og spesielt utstyr som nokk, vinsj og annet innhalingsutstyr
 • Bruk av båt og flytende innretninger
  • bruk av båt og flytende innretninger, lektere og fôrflåter og arbeid på merd
 • Risikofaktorer i havbruk
  • vern mot helseskadelige kjemikalier, tungt og ensformig arbeid, alenearbeid , dykking og særskilte risikofaktorer i landbasert akvakultur

Nedlasting

Denne brosjyren er ikke tilgjengelig for bestilling i papirutgave lenger, men den kan lastes ned gratis som pdf-fil fra den høyre margen.

 

Last ned

Nettressurser