Vold og trusler i forbindelse med arbeidet

Bestillingsnummer 597
Forebygging, håndtering og oppfølging

Denne veilederen er et verktøy i arbeidet med å forebygge og håndtere vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Den inneholder en beskrivelse av problemområdet og gir konkrete råd om forebygging, håndtering og oppfølging. Målgruppen er arbeidsgivere, men den er like aktuell for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste.

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger.

Sist endret

Veilederen ble oppdatert i februar 2017 med henvisninger til nytt regelverk som trådte i kraft 1. januar 2017.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Vold og trusler i forbindelse med arbeidet - Forebygging, håndtering og oppfølging
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 597
Sist trykket: 21.02.2017
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned