Opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring

På denne siden finner du alle opplæringsplanene samlet.

Oversikt over kjøretøy med krav om sertifisert opplæring – med bilder (.pdf)

Opplæringsplanene er delt inn i moduler, etter type opplæring, og ulike typer kjøretøy. Modul 1, 2 og 4 avsluttes med en prøve. Planene kan lastes ned som pdf- filer gjennom pekerne nedenfor.

Modul 1 - felles for alt arbeidsutstyr

Modul 2 - fagdel teori

Modul 3 - fagdel praksis

Modul 4 - kjøring under veiledning

Modul 4: Praktisk kjøreopplæring i henhold til avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

Se også

Nettressurser