Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Les mer om meldeplikten og hva som menes med alvorlig skade

På dagtid

Tlf: 73 19 97 00 - tast 3 for melding av ulykke.

Utenom kontortid

Liste over kontaktpersoner utenom kontortid

 

Se også