Webinar

Her finner du våre kommende arrangementer og opptak av gjennomførte webinar.

Planlagte arrangementer

Webinar: Anerkjennelse gir motivasjon og bedre helse. 14. februar

Morgenmøte Trondheim: Kloke grep i omstiling- 15. februar 2023

Morgenmøte Tromsø: Kloke grep i omstilling- 21. februar 2023

Morgenmøte Bergen: Kloke grep i omstiling - 22. februar 2023

Webinar: Rettferdig og støttende ledelse – hvordan og hvorfor? 28. februar

Morgenmøte Oslo: Kloke grep i omstiling - 1. mars 2023

Webinar: Hvorfor må ansatte vite hva som forventes av dem? 14.mars

Webinar: Viktigheten av psykologisk trygghet på jobb. 28. mars

 

Se opptak av tidligere webinarer

Lenkene under går til videoer publisert på YouTube.

Opptak publiseres når det er ferdig tekstet.

2023

Webinar: Endring og omstilling – hva bør dere gjøre for å lykkes? 

Webinar: Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

2022

Webinar: Tilsyn - et steg i arbeidsmiljøutviklingen på din arbeidsplassNettmøte: Jobb smartare med Arbeidsmiljøhjelpa

Nettmøte: Reduser sykefravær og få bedre arbeidsmiljø med Arbeidsmiljøportalen

Webinar: Å jobbe med menneske - givande, men kan det også tappe deg for energi?

Webinar: Hvordan bevare et godt arbeidsmiljø også under omstilling?

Nettmøte: Tilsyn i bygg- og anleggsbransjen 2022, våre funn og erfaringer

Webinar: Hvordan håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Nettmøte: Erfaringsdeling Peab Anlegg Nord - forebyggende sykefraværsarbeid i Peab

Nettmøte: Suksesskriterier for en god vernetjeneste

Nettmøte: Hva krever lovverket av forebyggende arbeidsmiljøarbeid i bygg- og anleggsbransjen

Digital workshop for verneombod i barnehagar

Digital workshop for verneombud på sykehjem

Nettmøte: Sykefravær i bygg- og anleggsbransjen

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i næringsmiddelindustrien

2021

Ytringsklima i arbeidslivet

Muskel- og skjelettplager i serveringsbransjen

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidslivet

Workshop for verneombud i sykehjem

Workshop for verneombud i barnehage

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Lanseringswebinar: Ny e-læring om arbeidsmiljø

Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og helseeffekter 

Arbeidsmiljøsatsingen - hva betyr dette for deg i bedriftshelsetjenesten?

Maskinsikkerhet

2020

Arbeidsmiljø handler om arbeid 

Endringer i byggherreforskriften

Nattarbeid - på helsa løs?

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Ulykker i bygg og anlegg

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Hvordan redusere antallet ulykker i bygg og anlegg

Slik kan seksuell trakassering forebygges

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 

Arbeidstid og helse