Tips oss

Tips Arbeidstilsynet om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold. Vi vurderer alle tips og om vi skal følge opp med tilsyn.

Tips oss om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold.

Tips om brudd på smittevern

Tips oss hvis du er vitne til brudd på bestemmelser om smittevern på arbeidsplassen, som f.eks. plikt til isolering eller karantene.  

Vi kan ikke alltid følge opp tipset umiddelbart. Hvis det haster, må du kontakte politiet. 

Har du spørsmål, ring oss på tlf. 73 19 97 00 + tastevalg 1. 

Vi kan ikke alltid følge opp tips umiddelbart. Ved overhengende fare for liv og helse bør du kontakte politiet.

Les mer om hvordan Arbeidstilsynet håndterer tips