Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring

For enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner er det krav om sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring. 

Arbeidsgiver må sørge for sakkyndig  kontroll av arbeidsutstyret og at arbeidstakere som skal bruke utstyret har sertifisert sikkerhetsopplæring. 

Krav om sakkyndig kontroll

Arbeidsutstyr med krav om kontroll av sertifisert sakkyndig virksomhet: 

 • Arbeidsutstyr for hengende last (kran)
 • Løfteredskap (brukes mellom lasten og krankroken)
 • Løfte- og stablevogn for gods (truck)
 • Masseforflyttingsmaskin (anleggsmaskin) med større effekt enn 15 kW (20,4 hk)
 • Arbeidsutstyr på bergningsvogn som kran, vinsj og hydraulisk løfteinnretning
 • Personløfter
 • Hengestillas
 • Klatrestillas for høyder over 3 meter
 • Studio- og scenerigg 
 • Byggeplassheis
 • Trallebane

Sakkyndig kontroll skal gjøres etter «Normer for kontrollomfang»:

pdf Normer for kontrollomfang

Krav om sertifisert opplæring

Arbeidsutstyr med krav om sertifisert opplæring:

 • Bro- og traverskran, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
 • Tårnkran
 • Mobilkran med større kapasitet enn 2 tm
 • Portalkran
 • Kran med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
 • Løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen (truck)
 • Masseforflyttingsmaskin med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) (anleggsmaskin)
pdf Oversikt over kjøretøy med krav om sertifisert sikkerhetsopplæring - med bilder

Den sertifiserte opplæringen må følge egne opplæringsplaner for dette arbeidsutstyret.

Opplæringsplaner for sertifisert opplæring

Opplæringsplanene er delt inn i flere moduler etter type opplæring og type kjøretøy. Modul 1, 2 og 4 avsluttes med en prøve. Opplæringsplanene kan lastes ned som pdf-filer nedenfor.

Se temaside om opplæring

Regelverk

Arbeidsutstyr underlagt krav om serifisert sikkerhetsopplæring:
Forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

Arbeidsutstyr underlagt krav om sakkynding kontroll:
Forskrift om utførelse av arbeid § 13-1 


Konverter denne siden til PDF