Hva et kurs i asbestsanering bør inneholde

Her er en oversikt over hva et kurs i asbestsanering bør inneholde for å oppfylle kravene i forskrift om utførelse av arbeid og for å sikre trygg sanering med god kvalitet. Enkelte av punktene er relevante bare for innvendig sanering.

1. Historikk

 • Hva er asbest?
 • Hvordan kan vi identifisere asbest?

 • Hvilke produkter er asbest brukt i?

 • Hvor kan vi finne disse produktene?

2. Kartlegging

 • Byggets historie

 • Innkapsling

3. Prøvetaking

4. Forskriftene

5. Asbest og helse

6. Utstyr

 • Støvsuger

 • Luftrenser

 • Annet verktøy

 • Personlig verneutstyr

7. Saneringsteknikk

 • Praktiske øvelser inkludert slusebygging. De praktiske øvelsene, både utvendig og innvendig, bør ledes av en kompetent sanerer, dvs. en person med praktisk erfaring fra saneringsbransjen.
 • Rengjøringsteknikker, både av en selv og av sonen
 • Posesanering

8. Avfallshåndtering

9. Risikovurdering

 • Hva er risikovurdering i forbindelse med asbestsanering?

 • Hvorfor er det viktig?

 • En enkel tilnærming til begrepet.

10. Skriftlig prøve

11. Kursbevis

12. Meldingen til Arbeidstilsynet

13. Søknad om tillatelse


Noen viktige detaljer: 

 • Hvordan bergene volumet (V) i et rom som skal settes under undertrykk.

 • Kapasitet på luftrenser m³/h: Vx10

 • Hvordan måler man undertrykket? Dersom man velger å bruke et enkelt manometer bør undertrykket være 10-14 pascal.

 • Luftrenser har tre filtre: Forfilter (grovfilter), finfilter og ”asbestfilter”. Grovfilter er billigst og bør skiftes minst én gang pr. dag når utstyret er i bruk. Luftrenseren inne i området bør plasseres i en viss høyde slik at ikke det grove støvet suges inn og tetter filtrene. Å plassere den midtveis mellom gulv og tak er en grei regel. Den bør flyttes av og til for å oppnå sirkulasjon.

 • Støvsuger > 3500 l/min. L/min. er eneste viktige og nødvendige opplysninger i forbindelse med asbeststøvsuger.

 • Filter: Vær oppmerksom på at i dag leveres vanlige støvsugere med ”mikrofilter” og HEPA-filter. Vær derfor nøye med å bruke betegnelsen asbestfilter. Mobile støvsugere har vanligvis en kapasitet på 3500-10000 l/min. Støvsugerslangen er vanligvis 12 m. når kapasiteten er 3500 og 40-50 m. når kapasiteten er 10000 l/min. Mindre støvsugere kan kobles sammen og yter dermed 80 % av den sammenlagte effekten. Slangene på de to sammenkoblede støvsugerne må være like lange. Foravskiller på støvsugeren gjør at man ikke behøver å bytte pose så ofte. I noen tilfelle kan støvsugeren greie seg også for å danne undertrykk, eller man behøver bare en liten luftrenser ved siden av. Støvsugeren kan ikke gå natten over (for å opprettholde undertrykket).

 • Er det ved en feil frigitt fibrer i et lokale er det fornuftig å få en sanerer til å sette opp en luftrenser og la den gå et par døgn.

 • Hulltaking i asbestholdige plater: I enkelte tilfeller, der andre alternativer ikke lar seg gjennomføre, kan det gis tillatelse til hulltaking i asbestholdige plater. Gode asbestsanerere har utstyr og metoder de kan bruke i denne forbindelse. De kan bore hull uten at det frigjøres fibrer til rommet/rommene.

Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid § 4-5 Opplæring i arbeidmed asbest


Konverter denne siden til PDF