Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Innkvarteringen som arbeids- og oppdragsgivere stiller til disposisjon for utenlandske arbeids- og oppdragsstakere i innreisekarantene, må forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet.

Søk om godkjenning av innkvartering for innreisekarantene

Hvor kan arbeidstakere bo i innreisekarantene?

Hovedregelen er karantenehotell

Hovedregelen er at utenlandske arbeidstakere skal på et karantenehotell straks de kommer til norskegrensen. Les mer om karantenehotell (regjeringen.no).

Unntak: Arbeidsgiver tilbyr innkvartering som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet

Det er unntak for karantenehotell dersom arbeids- og oppdragsgivere kan tilby en innkvartering som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet før innreise.

Hvilke krav stilles til innkvartering i karantenetiden?

All innkvartering må oppfylle visse krav. For innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene, er det tilleggskrav:

 • enerom med tv og internett
 • eget bad og toalett
 • eget kjøkken eller matservering
 • mulighet til å unngå nærkontakt med andre

Hvis innkvarteringen ikke har tv, kan innkvarteringen ha pc eller nettbrett med likeverdig funksjon og tilbud som en tv. 

Les mer om krav til innkvartering av arbeidstakere.

Søke om forhåndsgodkjenning

Hvem kan søke om godkjenning?

Søknaden kan sendes inn av arbeids- eller oppdragsgiver som er registrert som virksomhet i Norge. Alle som søker, må ha registrert forretningsadresse i Enhetsregisteret.

Du må betale gebyr for behandling av søknaden

Arbeids- og oppdragsgiver må betale et gebyr for saksbehandlingen av søknader om godkjenning av innkvartering. Mer informasjon om gebyr kommer.

Hva må du legge ved av dokumentasjon i søknaden?

I søknaden må du dokumentere dette:

Det er viktig å oppgi korrekte adresseopplysninger i skjemaet. Er du i tvil om skrivemåte, postnummer og gårds- og bruksnummer, kan du finne riktig info på Kartverkets nettside (seeiendom.kartverket.no).

Som dokumentasjon på at innkvarteringen fyller kriteriene, skal det i søknaden om godkjenning legges ved plantegninger med mål som viser at hver enkelt person har

 • enerom
 • eget bad
 • eventuelt tilgang til eget kjøkken

I søknaden skal man legge ved en uttalelse fra tillitsvalgt eller annen representant for arbeidstakerne.

Dersom enkeltrom ikke har eget kjøkken, skal du i søknaden legge ved dokumentasjon for hvordan matservering gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte. Det skal være servering på enerom av minst tre måltider per dag.

Ved avtale med ekstern leverandør skal skriftlig bekreftelse fra serveringsvirksomheten (for eksempel fra en lokal kro, et cateringfirma eller en etablert kantineordning på stedet) legges ved.

Du må ha forhåndsgodkjenning før du søker om unntak fra innreiserestriksjoner

Skal du tilby utenlandske arbeidstakere innkvartering for innreisekarantene, må du

 • først søke forhåndsgodkjenning av innkvartering fra Arbeidstilsynet og få søknaden godkjent
 • deretter søke om unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandske arbeidstakere hos Sjøfartsdirektoratet
 • arbeidstaker må også være registrert i innreiseregisteret

Søk om unntak fra innreiserestriksjoner hos Sjøfartsdirektoratet.

Behandling av søknaden

Hvor lang tid vil Arbeidstilsynet bruke på å behandle søknadene?

Saksbehandlingstiden vil bli påvirket av hvor stor pågangen er. Kritiske samfunnsfunksjoner vil få prioritet når vi behandler søknader. Ut over dette behandler vi søknadene i den rekkefølgen de kommer inn.

Arbeidstilsynet går gjennom søknaden og fatter vedtak om innkvarteringen er godkjent eller ikke.

Befaring av innkvarteringen

Som ledd i søknadsbehandlingen kan Arbeidstilsynet gjennomføre befaring i innkvarteringen du søker godkjenning for. I søknaden skal du oppgi kontaktperson for innkvarteringen. Vi vil kontakte denne personen for bevaring. Befaringen vil skje via video.

Arbeidstilsynet kan be kommunen om bistand til slik befaring.

Svar på søknaden

Hvor får du svar på søknaden?

Søkere får svar på søknaden på altinn.no.

Hvilket svar kan du få på søknaden?

Etter at Arbeidstilsynet har behandlet søknaden, kan du få

 • godkjent søknaden
 • avvist søknaden for eksempel på grunn av mangelfull dokumentasjon
 • avslått søknaden hvis vilkårene for godkjenning ikke er oppfylte

Så lenge søknaden ikke er ferdigbehandlet, kan ikke arbeidstakerne bo i arbeidsgivers innkvartering. Arbeidstakerne må da bo på karantenehotell.

Hvor lenge varer godkjenningen?

Godkjenningen av lokalene er uten tidsbegrensning. Arbeidstilsynet kan stille vilkår om varighet. Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom det ved tilsyn eller på annen måte kommer fram at vilkårene ikke er oppfylt i praksis. Det er innkvarteringen som godkjennes, ikke det enkelte karanteneopphold.

Kan jeg miste godkjenningen?

Arbeidstilsynet kan også trekke tilbake godkjenningen ved etterfølgende tilsyn om vilkårene ikke er oppfylte.

Hva gjør du hvis søknaden blir avslått eller avvist?

Dersom innkvarteringen ikke blir forhåndsgodkjent, vil du se i avslaget eller avvisningen hva søknaden ikke oppfyller.

Avslag eller avvisning er et enkeltvedtak som du kan klage på. Da gjelder vanlige saksbehandlingsregler.

Du kan også utbedre manglende opplysninger eller dokumentasjon og søke på nytt.

Hva skjer hvis innkvarteringen ikke blir forhåndsgodkjent eller godkjenningen trekkes tilbake?

Innkvarteringen kan ikke brukes til innreisekarantene hvis

 • innkvarteringen ikke er forhåndsgodkjent
 • godkjenningen blir trukket tilbake av Arbeidstilsynet

Blir godkjenningen trukket tilbake, skal arbeids- eller oppdragstakere flyttes til karantenehotell eller annen godkjent innkvartering for innreisekarantene.

Annen relevant info

Har du arbeidstakere i innreisekarantene før 22. februar?

Har du arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene som er påbegynt før 22. februar 2021, er ikke de omfattet av godkjenningskravet. De kan fullføre innreisekarantenen så lenge innkvarteringen oppfyller kravene til karanteneinnkvartering.

Kan arbeidstakerne fortsette å bo i innkvarteringen etter at innreisekarantenen er slutt?

Utenlandske arbeidere kan fortsette å bo i innkvarteringen etter at innreisekarantenen er slutt. Da gjelder de ordinære kravene til innkvartering, som er mindre strenge.

Les mer om ordinære krav til innkvartering.

Hvorfor er det en godkjenningsordning?

Formålet med godkjenningsordningen er å redusere importsmitte ved å stille strengere krav til innkvartering ved innreise.

Regelverk og mer informasjon

Covid-19-forskriften (lovdata.no)

Revidert rundskriv om karantenehotell (regjeringen.no)

Siden vil bli oppdatert

Siden vil bli oppdatert med mer informasjon. Sist oppdatert 24. februar kl. 09.55.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene, kan du kontakte Arbeidstilsynet.

Kontakt Arbeidstilsynet på telefon og chat.