Godkjenning av bolig til innreisekarantene for arbeidstakere som har vært på oppdrag i utlandet

Arbeidstakere som er bosatt eller har fast oppholdssted i Norge og som har vært på jobboppdrag i utlandet, kan gjennomføre innreisekarantene i egen bolig. Dette forutsetter at boligen er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Det er arbeids- eller oppdragsgiver som må søke om forhåndsgodkjenning.

Denne godkjenningsordningen er avviklet

Fra 25.09.21 er denne godkjenningsordningen avviklet.

Arbeids- og oppdragstakere trenger ikke å søke om forhåndsgodkjenning av bolig til innreisekarantene for arbeidstakere som har vært på oppdrag i utlandet.

Hvor kan arbeidstakere som har vært på jobboppdrag i utlandet, bo i innreisekarantene?

Hovedregelen er at arbeidstakere som er bosatt eller som har fast oppholdssted i Norge og som har vært på jobboppdrag i utlandet, skal bo på karantenehotell i innreisekarantenen.

Karantenehotell

 • er et begrep som blir brukt i covid-19-forskriften om utvalgte hoteller for personer i innreisekarantene
 • ligger i hovedsak i kommuner nær større grenseoverganger
 • blir organisert av kommunene etter avtale med Statsforvalterne

Dette betyr at ordinære hoteller eller andre utleiesteder

 • ikke er en del av karantenehotellordningen
 • ikke kan søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av lokaler til innreisekarantene

Unntak fra opphold på karantenehotell

Arbeidstakere som er bosatt eller som har fast oppholdssted i Norge og som har vært på jobboppdrag i utlandet, kan gjennomføre innreisekarantene i sin private bolig eller på annet egnet oppholdssted som arbeidstakeren selv sørger for. Dette krever at

 • arbeids- eller oppdragsgiver har fått boligen eller oppholdsstedet forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet før arbeidstaker reiser til Norge
 • det ikke bor andre personer i boligen eller på oppholdsstedet under innreisekarantenen

Ordningen gjelder for alle som er bosatt eller har fast bopel i Norge, uavhengig av nasjonalitet, og som har vært på jobbutdrag i utlandet. Dette gjelder for alle i privat og offentlig sektor, uavhengig av formålet med innreisen.

Hvilke krav stilles til boligen i karantenetiden?

Boligen må oppfylle disse kravene:

 • mulighet til å unngå nærkontakt med andre 
 • enerom med tv og internett
 • eget bad og toalett
 • eget kjøkken

Hvis boligen ikke har tv, kan boligen ha pc eller nettbrett med likeverdig funksjon og tilbud som en tv. 

Kravene over er de samme som gjelder for innkvartering i regi av arbeidsgiver.

Les mer om krav til innkvartering av arbeidstakere

Et vilkår for forhåndsgodkjenningen er at det ikke bor andre personer i boligen eller på oppholdsstedet. Dette betyr at arbeidstakeren må gjennomføre innreisekarantenen i en selvstendig boenhet, der arbeidstakeren kan bo isolert uten å møte på andre personer, inkludert familiemedlemmer.

Husstandsmedlemmer som reiser sammen, kan bo sammen i innreisekarantenen

Eventuelle husstandsmedlemmer som reiser sammen med arbeidstakeren, kan likevel gjennomføre innreisekarantene sammen med arbeidstakeren i boligen. Husstandsmedlemmer er ektefelle, samboer og deres barn som bor sammen med arbeidstakeren og som reiser sammen inn til Norge.

Arbeids- eller oppdragstaker som skal være i innreisekarantene, skal ha tilgang på internett med brukbar båndbredde og datamengde.

Det er ikke krav til en spesiell type nettverk i boligen.

Søke om forhåndsgodkjenning

Hvem kan søke om forhåndsgodkjenning?

Det er arbeids- og oppdragsgiver som må søke om å få boligen forhåndsgodkjent på vegne av arbeidstaker. For å benytte skjemaløsningen må alle som søker, være registrert med forretningsadresse i Enhetsregisteret og være registrert som virksomhet i Norge.

Arbeidsgiver må betale gebyr for behandlingen av søknaden

Arbeids- eller oppdragsgiver må betale et gebyr på kr 2000 per søknad for søknadsbehandlingen.

Du får gebyr for hver søknad du sender inn, altså for hvert behandlet søknadsskjema.

Du får gebyr dersom Arbeidstilsynet gjør vedtak om at søknaden er

 • godkjent
 • avslått

Du får ikke gebyr for søknader som blir

 • avvist 
 • trukket av søker 

Dersom vi mottar en søknad som for eksempel har mangelfull dokumentasjon og dermed blir avvist, skal du ikke betale gebyr. 

Du vil få tilsendt betalingskrav for gebyret i ettertid.

Du kan trekke søknaden ved å kontakte oss gjennom eDialog. Husk å oppgi referansenummer. Les om hvordan du kan kontakte oss på eDialog.

Hva må søknaden inneholde?

Opplysningene du oppgir i søknaden må være nøyaktige og korrekte. Søknader med feil eller unøyaktige opplysninger kan bli avviste.

I søknadsskjemaet må du oppgi følgende opplysninger om boligen du søker forhåndsgodkjenning av:

 • Korrekt gateadresse og postnummer. Har ikke boligen gateadresse, må du skrive eiendomsnavn i adressefeltet. 
 • Gårds- og bruksnummer (gnr/bnr).

Er du i tvil om skrivemåte og korrekt adresseinformasjon, slik som gårds- og bruksnummer, kan du søke på adressen til boligen på Kartverkets nettside (seeiendom.kartverket.no).

Arbeids- eller oppdragsgiver skal legge ved plantegninger med mål som viser at boligen har

 • enerom
 • eget bad og toalett
 • eventuelt eget kjøkken

Plantegningen skal

 • være tegnet i oppgitt målestokk. Du må selv oppgi målestokken for tegningen.
 • ha målene på rommene
 • vise rominndeling med funksjon
 • tydelig vise plasseringen av bad, dusj og toalett
 • ved eget kjøkken minimum vise plassering av kjøleskap, kokemulighet og oppvaskkum med varmt og kaldt vann

Dersom tegningen viser dette, stiller ikke Arbeidstilsynet flere krav til plantegningen.

Arbeidstaker må normalt stille med plantegning som arbeidsgiver skal legge ved i søknaden. 

Behandling av søknaden

Målet vårt er å behandle alle søknader i løpet av 4–6 dager, og du vil få svar på søknaden din i løpet av den tiden. Saksbehandlingstiden blir påvirket av hvor stor pågangen er.

For å sende skjema og lese post fra oss må du ha disse rollene i Altinn:

 • Du må ha rollen utfyller/innsender for å fylle ut og sende skjema.
 • Du må ha rollen post/arkiv for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Hvis søknaden din ikke er forhåndsgodkjent før arbeids- eller oppdragstakerne dine kommer til Norge, må de bo på karantenehotell.

Arbeids- og oppdragsgivere kan ikke booke rom på karantenehotell. Tilreisende med karanteneplikt som krever karantenehotell, blir tildelt hotell av politiet i samarbeid med kommunene når de kommer til Norge.

Svar på søknaden

Søkere får svar på søknaden på altinn.no.

Arbeidstilsynet går gjennom søknaden og fatter vedtak om boligen er godkjent eller ikke.

Etter at vi har behandlet søknaden, kan du få

 • godkjent søknaden
 • avvist søknaden for eksempel på grunn av mangelfull dokumentasjon
 • avslått søknaden hvis vilkårene for godkjenning ikke er oppfylte

Dersom søknaden ikke blir forhåndsgodkjent, vil du se i avslaget eller avvisningen hva søknaden ikke oppfyller.

Avslag eller avvisning er et enkeltvedtak som du kan klage på. Da gjelder vanlige saksbehandlingsregler. Les om framgangsmåte for klage.

Du kan også utbedre manglende opplysninger eller dokumentasjon og deretter søke på nytt.

Har du fått godkjent søknaden, må du sørge for at arbeids- eller oppdragstaker har en kopi av godkjenningsvedtaket fra Arbeidstilsynet ved innreise til Norge.

Arbeids- eller oppdragstaker må kunne legge fram dokumentasjon på at arbeids- eller oppdragsgiver har et forhåndsgodkjent oppholdssted til dem. Kan ikke arbeids- eller oppdragstaker legge fram slik dokumentasjon ved innreise, må personen bo på karantenehotell. Dette gjelder også om søknaden din om godkjenning ikke er behandlet ferdig innen planlagt innreisetidspunkt.

Hvor finner jeg oversikt over arbeidsgivere som har fått godkjent boligen?

Register over arbeidsgivere som har fått godkjent bolig for arbeidstakere i innreisekarantene som har vært på jobboppdrag i utlandet

Hvorfor er det en godkjenningsordning?

Formålet med godkjenningsordningen er å redusere importsmitte ved å stille strengere krav til boligen som arbeidstakere skal bruke til innreisekarantene.

Annet

Arbeids- og oppdragsgivere som har hatt merkostnader i forbindelse med innreisekarantene for arbeids- eller oppdragstakere, kan søke om tilskudd til delvis dekking av slike merkostnader.

Les mer om kompensasjonsordningen for utgifter i forbindelse med innreisekarantene (brønnøysundregistrene.no)

Søknadsskjemaet fungerer dårlig med nettleseren Internet Explorer. Dersom du får problemer, kan du prøve å åpne skjemaet i en annen nettleser. 

Regelverk og mer informasjon

Covid-19-forskriften (lovdata.no)

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om godkjenning av bolig til innreisekarantene for arbeidstakere som har vært på oppdrag i utlandet, kan du kontakte Arbeidstilsynet.

Kontakt Arbeidstilsynet på telefon og chat.


Konverter denne siden til PDF