Skjema for tilrettelegging for gravide

Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning ved å sørge for nødvendig tilrettelegging, eventuelt omplassering.

Dette skjemaet fylles ut av lege eller jordmor med angivelse av nødvendig tilrettelegging. Blanketten legges fram for arbeidsgiver.

Du kan laste ned dette skjemaet til din egen maskin. Om du følger pekerne nedenfor, starter nedlastingen av skjemaet fra Arbeidstilsynets leverandør Signform. Skjemaet finns i både wordformat og i ODF-format, og kan fylles ut på skjermen.

Last ned skjemaet - bokmål (wordformat)

Last ned skjemaet - nynorsk (wordformat)

Last ned skjemaet - bokmål (ODF-format)

Last ned skjemaet - nynorsk (ODF-format)

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du få hjelp fra de som har programmert skjemaene: Signform info@signform.no


Konverter denne siden til PDF