Arbeidsdykking i vannfylte grotter, gruvesjakter og tunneler

Yrkesdykking i vannfylte grotter, gruvesjakter og tunneler har betydelig høyere risiko enn andre typer yrkesdykking. Tiltak som å utelate bruk av overflateforsynt dykkerutstyr, livline og talekommunikasjon vil ikke kunne sikre dykkerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Eksempel på særlige risikomomenter:

  • Mangel på fri vei til overflaten. Ved problemer kan det være vanskelig for dykkeren å komme seg i sikkerhet.
  • Begrenset mulighet for overflatepersonell, reservedykker/beredskapsdykker til å bistå i en nødsituasjon.
  • Fare for at dykkeren setter seg fast. Dykkerne må ofte ta med seg mye utstyr ved slik dykking, og det er lett å sette seg fast. Flere dykkere har omkommet på grunn av dette.
  • Uten bruk av kommunikasjonsutstyr vil dykkeleders mulighet til å lede dykket være utilstrekkelig,

Dispensasjon

Virksomheter som søker om dispensasjon til yrkesdykking i vannfylte grotter, gruvesjakter og tunneler kan ikke regne med å få dispensasjon fra forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. 

Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid, kap. 26


Konverter denne siden til PDF