Utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere som skal reise til Norge

Er du utenlandsk arbeidstaker eller oppdragstaker og skal jobbe i Norge? Før du kommer inn i landet, må du ha en del ting på plass.

| 🇳🇴 Norwegian | 🇬🇧 English🇱🇹 Lithuanian | 🇵🇱 Polish | 🇷🇴 Romanian |

Du må ha på plass dette:

Før du kommer til Norge

1. Du må sjekke om arbeidet du skal utføre, er unntatt fra innreiserestriksjonene til Norge (regjeringen.no). Ta kontakt med arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren din hvis du har spørsmål.

2. Du må registrere deg i innreiseregisteret (entrynorway.no).

3. Arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren din må ha gitt deg dokumentasjon på at du har et godkjent bosted for innreisekarantene:

  • Hovedregelen for godkjent bosted mens du er i innreisekarantene, er karantenehotell.
  • Et alternativ er godkjent innkvartering som arbeidsgiver eller oppdragsgiver tilbyr. Dette må arbeidsgiver eller oppdragsgiver ha søkt til Arbeidstilsynet om på forhånd. Mer informasjon til arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

4. Du må ha med attest på negativ koronatest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. Les mer om krav om attest på negativ koronatest (helsenorge.no).

5. Du må vise frem dokumentasjon på dette i grensekontrollen, ellers risikerer du å bli nektet innreise:

  • dokumentasjon på at du er unntatt innreiserestriksjoner
  • skal du ikke bo på karantenehotell, må du vise frem dokumentasjon fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver på godkjent bosted for innreisekarantene
  • kvittering fra innreiseregisteret
  • negativ koronatest tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst

Når du kommer til Norge

6. Når du kommer til Norge, må du ta en ny koronatest, enten på flyplassen eller ved grenseovergangen. Det er også obligatorisk med test på dag 7 etter innreise for alle som ikke bor på karantenehotell. Les mer om koronatest ved innreise til Norge (helsenorge.no).

7. Du må være i karantene i 10 døgn. Les mer om reisekarantene (helsenorge.no). 

Ta karantenesjekken for å finne ut hvilke regler som gjelder for deg (helsedirektoratet.no)

8. Du vil bli kontaktet på SMS eller telefon av Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of travelers to Norway). Kontrollsenteret informerer om regler og kan melde videre til kommunene og Arbeidstilsynet, som følger opp reisende.

Det er ditt ansvar å følge smittevernreglene i Norge.

Se oversikt over smittevernregler og anbefalinger (helsenorge.no)

Les mer om reiser til og fra Norge (helsenorge.no)

Trygt og sikkert arbeidsmiljø

Alle som jobber i Norge, har rett til et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Les mer om rettighetene og pliktene dine

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, kan du kontakte oss.

Kontakt Arbeidstilsynet på telefon eller chat

Kontakt Arbeidstilsynet på Facebook Messenger

Meld fra om brudd på smittevernreglene eller kritikkverdige arbeidsforhold

Er du vitne til brudd på smittevernreglene på arbeidsplassen din eller opplever du kritikkverdige arbeidsforhold, skal du melde fra til oss. 

Tips oss om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold