Utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere som skal reise til Norge

Er du utenlandsk arbeidstaker eller oppdragstaker og skal jobbe i Norge? Før du kommer inn i landet, må du ha en del ting på plass.

| 🇳🇴 Norwegian | 🇬🇧 English🇱🇹 Lithuanian | 🇵🇱 Polish | 🇷🇴 Romanian |

Er du vaksinert eller har hatt covid-19?

Du kan reise fritt inn til Norge hvis du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene, og kan dokumentere dette med et gyldig koronasertifikat.

Disse koronasertifikatene er gyldige ved innreise til Norge: 

 • skandinavisk koronasertifikat
 • EUs digitale koronasertifikat
 • NHS covid-pass fra England eller Wales
 • COVID certificate fra Nord-Irland
 • COVID-19 vaccination certificate fra Skottland

Alle sertifikatene, med unntak av EUs digitale koronasertifikat, må kunne verifiseres av norske myndigheter med en QR-kode.

Har du et gyldig koronasertifikat, slipper du

 • innreisekarantene
 • testing før ankomst
 • test på grensen
 • registrering i innreiseregisteret

Les mer om koronasertifikat (helsenorge.no)

Dersom du ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19, må du gjøre følgende:

Før du kommer til Norge

1. Du må sjekke om arbeidet du skal utføre, er unntatt fra innreiserestriksjonene til Norge (regjeringen.no).

2. Du må registrere deg i innreiseregisteret (entrynorway.no).

3. Du må undersøke om du må i innreisekarantene når du kommer til Norge. Du må i innreisekarantene dersom du kommer fra område med plikt til innreisekarantene (fhi.no).

4. Dersom du må innreisekarantene, må du som hovedregel bo på karantenehotell.

Kommer du fra eller via land eller områder som er listet opp i covid-19-forskriften vedlegg B (lovdata.no), må du som hovedregel bo på karantenehotell fram til tidligst dag 3. Får du negativ test på dag 3, slipper du å bo på karantenehotell om du i resten av karantenetiden kan bo i egen bolig eller i annet egnet oppholdssted hvor du kan unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. 

Du er unntatt fra kravet om opphold på karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted som er godkjent av Arbeidstilsynet. Dette må arbeids- eller oppdragsgiver ha søkt til Arbeidstilsynet om på forhånd. Ved innreise må du kunne dokumentere at oppholdsstedet er godkjent, for eksempel med kopi av godkjenningsvedtaket fra Arbeidstilsynet. Det finnes flere unntak fra kravet om opphold på karantenehotell i covid-19-forskriften § 5 (lovdata.no).

5. Du må ha med attest på negativ koronatest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. Les mer om krav om attest på negativ koronatest (helsenorge.no).

6. Du må vise frem dokumentasjon på følgende i grensekontrollen, ellers risikerer du å bli nektet innreise:

 • dokumentasjon på at du er unntatt innreiserestriksjoner
 • hvis du ikke skal bo på karantenehotell, må du vise frem dokumentasjon fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver på godkjent bosted for innreisekarantene eller bekreftelse på at du har egen bolig eller annet egnet oppholdssted
 • kvittering fra innreiseregisteret
 • attest på negativ koronatest tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst

Når du kommer til Norge

7. Du må ta en ny koronatest, enten på flyplassen eller ved grenseovergangen, når du kommer til Norge. Det er også obligatorisk med test på dag 7 etter innreise for alle som kommer fra et område med karanteneplikt. Les mer om koronatest ved innreise til Norge (helsenorge.no).

8. Hvis du må i innreisekarantene, må du som hovedregel være i karantene i 10 døgn. Karantenetiden kan forkortes dersom du har fått negativt testresultat på test tatt tidligst døgn 7 etter ankomst til Norge. Les mer om reisekarantene (helsenorge.no). 

Ta karantenesjekken for å finne ut hvilke regler som gjelder for deg (helsedirektoratet.no)

9. Du vil bli kontaktet på SMS eller telefon av Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of travelers to Norway). Kontrollsenteret informerer om regler og kan melde videre til kommunene og Arbeidstilsynet, som følger opp arbeidsreisende.

Det er ditt ansvar å følge smittevernreglene i Norge.

Se oversikt over smittevernregler og anbefalinger (helsenorge.no)

Les mer om reiser til og fra Norge (helsenorge.no)

Trygt og sikkert arbeidsmiljø

Alle som jobber i Norge, har rett til et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Les mer om rettighetene og pliktene dine

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, kan du kontakte oss.

Kontakt Arbeidstilsynet på telefon eller chat

Kontakt Arbeidstilsynet på Facebook Messenger

Meld fra om brudd på smittevernreglene eller kritikkverdige arbeidsforhold

Er du vitne til brudd på smittevernreglene på arbeidsplassen din eller opplever du kritikkverdige arbeidsforhold, skal du melde fra til oss. 

Tips oss om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold


Konverter denne siden til PDF