Renholdsvirksomhet

KJOSS

Navn KJOSS
Statusbeskrivelse Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.
Orgnr. 954 393 798
Fylke Viken
Besøksadresse Svenskerudveien 13, 1914 YTRE ENEBAKK
Postadresse ---, --- ---
Telefon ---
Mobil 906 15 481
Nettside www.kjoss.no
Enhetsregisteret Åpne i Brønnøysundregistrene