Renholdsvirksomhet

CAMPION

Status: Lovlig

Godkjent uten ansatte

Statusbeskrivelse

Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.

Besøksadresse

Vasstårnvegen 21, 2669 BJORLI
Innlandet

Postadresse

---, --- ---

Orgnr.: 932 012 375
Tilhører hovedenhet: CAMPION