Renholdsvirksomhet

FIBERTEK TOMASZ JAKUB KUSIOR

Navn FIBERTEK TOMASZ JAKUB KUSIOR
Statusbeskrivelse Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.
Orgnr. 917 936 641
Fylke Oslo
Besøksadresse Skullerudveien 59, 1188 OSLO
Postadresse ---, --- ---
Telefon 40 61 62 73
Mobil 488 43 815
Nettside www.fibertek.no
Enhetsregisteret Åpne i Brønnøysundregistrene