Registrerte bemanningsforetak

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert som bemanningsforetak av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe tjenester fra bemanningsforetak som ikke er registrert i dette registeret.

Her kan du søke i registeret over registrerte bemanningsforetak for å sjekke om en virksomhet er registrert.

Du kan også finne bemanningsforetak i ditt område ved å søke i kart eller liste.

Virksomheten som ikke står oppført i dette registeret, eller har søknad under behandling eller ikke oppfyller kravene til registrering kan ikke lovlig drive utleie av arbeidskraft i Norge.

Mer informasjon om hvilke krav som stilles til bemanningsforetak finner du her: 

Bemanningsforetak