Hvordan endre informasjon om din virksomhet?

Er det manglende eller feil informasjon om din virksomhet på våre sider? Under finner du mer informasjon om hvordan du kan endre opplysningene.

Arbeidstilsynet er pålagt å gjenbruke de opplysningene som næringslivet allerede har meldt til Brønnøysundregistrene. Våre registre henter derfor opplysningene som dere allerede har registrert fra Enhetsregisteret.

Hvordan endre informasjon i Brønnøysundregistrene?

For at de som søker i registrene skal kunne kontakte dere er det viktig at telefonnummer, besøksadresse, e-postadresse og hjemmesider er korrekt. Hos Samordnet registermelding i Altinn finner du mer informasjon om hvordan du kan endre opplysningene i Brønnøysundregistrene.

Samordnet registermelding (Altinn)

Har dere geografisk spredde underenheter?

Ved søk direkte på  underenheter med et organisasjonsnummer, vil kunden få som svar at underenheten er godkjente hvis de er underenheter av en virksomhet. Dersom dere ønsker å vise potensielle kunder at dere også tilbyr lovlige tjenester fra underenheter i flere fylker eller kommuner, må underenhetene med besøksadresse først være registrert i Enhetsregisteret.

Hvordan registrere underenhet(-er) på flere adresser (Enhetsregistret)

I geografisk søk over virksomheter vil kun underenheter som oppfyller følgende krav vises i kartet:

  • Dersom du er en godkjent renholdsvirksomhet vil kun dine underenheter som har en næringskode knyttet til renhold bli vist. 
  • Dersom du er en godkjent bedriftshelsetjeneste eller en virksomhet med tillatelse for å arbeide med asbest, vil kun underenheter som er registrert spesielt av saksbehandler i Arbeidstilsynet bli vist frem. Ta derfor kontakt med saksbehandler for godkjenningen /tillatelsen i Arbeidstilsynet. 

Denne filtreringen bidrar til at man kun vil finne virksomheter som faktisk utfører denne typen tjenester.

Mer informasjon?

Dersom du har ytterligere spørsmål om disse endringene, kan du kontakte din saksbehandler i Arbeidstilsynet, eller ringe vårt sentralbord på telefon 73 19 97 00.