Innkvarteringsregisteret

Register for godkjent innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene.

Søk i innkvarteringsregisteret

Søk i det digitale innkvarteringsregisteret for å finne godkjente søknader. Du kan søke på kommune, organisasjonsnummer eller innkvarteringsnummer. Registeret oppdateres fortløpende.

Søk i innkvarteringsregisteret

Innkvarteringsregister i filformat

I innkvarteringsregisteret i filformat finner du oversikt over godkjente innkvarteringer, antall rom, innkvarteringsnummer, adresse, kommune, navn på søker og søkers organisasjonsnummer.
Oversikt over godkjent innkvartering (excel-fil) 
Oversikten oppdateres to ganger daglig, ca. kl. 11.30 og ca. kl. 15.30, og ble sist oppdatert 21. april kl. 15.45.

Informasjon om godkjenningsordningen

Arbeids- eller oppdragsgiver som skal stille innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene, må få innkvarteringen forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Les mer om godkjenningsordningen